Grijze roodstaartpapegaai vanaf 2 januari 2017 strenger beschermd – 14 december 2016

Vanaf 2 januari 2017 krijgt de grijze roodstaartpapegaai een strengere bescherming. Dat is besloten tijdens de CITES-conferentie in oktober 2016. Dit in Nederland geliefde huisdier wordt ernstig bedreigd door stroperij en illegale handel.

Tijdens de CITES-conferentie in Johannesburg van 24 september tot 5 oktober 2016 zijn diverse besluiten genomen die cruciaal zijn voor de bescherming en het voortbestaan van de meest kwetsbare plant- en diersoorten. De nationale en internationale CITES-afspraken bieden bescherming. Na plaatsing op de CITES-lijst is nog nooit een dier uitgestorven.

EU-certificaat

De beslissing van CITES heeft tot gevolg dat binnen de Europese Unie een EU-certificaat nodig is voor het overdragen van een grijze roodstaartpapegaai. Eigenaren kunnen vanaf februari 2017 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een certificaat aanvragen voorafgaand aan de overdracht van het dier.

Grijze roodstaartpapegaai

De grijze roodstaartpapegaai (Psittacus erithacus) is een papegaaiensoort die in Nederland veel als gezelschapsdier wordt gehouden. Vroeger kwam deze soort voor in een groot gebied in West- en Oost-Afrika. Het leefgebied van de wilde grijze roodstaart is de afgelopen jaren sterk afgenomen en de wilde populatie is erg klein geworden. Daarom is nu besloten de vogelsoort op de CITES-lijsten te uplisten van Appendix II naar Appendix I. In de Europese wetgeving wordt de soort geuplist van Bijlage B naar Bijlage A van de Basisverordening.

Merken en administreren

De grijze roodstaartpapegaai wordt ook toegevoegd aan Bijlage A van de Basisverordening. Dit houdt in dat eigenaren van grijze roodstaartpapegaaien hun dieren moeten merken met een naadloos gesloten pootring of – als dat niet (meer) mogelijk is – een chip. Daarnaast geldt er voor deze soort een administratieplicht. Alleen in uitzonderlijke gevallen is handel in grijze roodstaartpapegaaien in bepaalde mate toegestaan. Het gaat dan om exemplaren die aantoonbaar in gevangenschap zijn gefokt en geboren uit ouders die legaal zijn verworven.