Lamprotornus Superbus / Driekleurglansspreeuw.

Spreo Superbus
Lamprotornus Superbus

Herkomst
Zuidoost-Soedan, Zuid-Ethiopie, Somalië, naar het Zuiden tot Tanzania.

Biotoop / habitat
Steppen en savannen in groepen.

Maximale lengte
21 cm.

Levensverwachting
Deze spreeuwen kunnen wel 15 jaar oud worden.

Type huisvesting
Buitenvolière beplant met struiken en kleine bomen, die, als de volière ruim genoeg is en niet te dicht bevolkt, niet zo gauw bevuild worden. Als er een verwarmd nachthok aanwezig is, kunnen ze gedurende de winter in de buitenvolière blijven.
Badgelegenheid, houdt van baden, badwater iedere dag verversen.

Voedsel
Universeelvoer, meelwormen, maden, insecten, vruchten en bessen.
Tijdens het broeden ook opfokvoer aangevuld met verschillende insecten.

Beschrijving
Pop en man gelijk: Kop en hals blauwzwart, nek donkerblauw. Rug en vleugels staalgroen glanzend met op de vleugeldekveren 2 rijen zwarte punten.
Borst staalblauw glanzend, door de witte dwarsband gescheiden van het roodbruin van de onderzijde, onder de staart wit.
Oog geel, snavel zwart, poten zwart. De pop is gelijk aan de man.
Jongen hebben een zwarte kop met zwarte ogen en de witte borstband ontbreekt.

Aanbevelingen kweek
Nestkasten (spreeuwenkasten) opgevuld met vezels en halmen.
Legsel: 2-4 eieren, alleen de pop broedt. De broedduur is 15 dagen Beide ouders voeren.
De jongen vliegen na ongeveer 20 dagen uit en worden aansluitend nog ca. 14 dagen gevoerd, daarna zijn ze zelfstandig. Uit een grote volière hoeven ze niet verwijderd te worden.

Opmerkingen
Goed in een groep soortgenoten samen te houden en redelijk verdraagzaam ten opzichte van andere vogels. Het is wel beter ze niet samen met kleinere, kwetsbare, vogels te houden.
Tijdens de broedperiode zijn ze in staat agressief te reageren op anderen, maar hoe ruimer de behuizing, en ruimte per koppel, hoe kleiner de kans.

Varianten
Geen kleurvarianten.

Literatuur / websites
”Vogelvreugd” Maandblad A.N.B.v.V.
www.anbvv.nl

Status
Komt algemeen voor in oorspronkelijk leefgebied. Geen bedreigde status.

Wetgeving
In Nederland geen beperkende wetgeving.

Bron
anbvv