Kanarie / Serinus canarius

Raza Kanarie (Bart Braam)
Raza Kanarie (Bart Braam)

Herkomst
Canarische Eilanden, Azoren en Madeira.

Lengte
10-15 cm.

Levensverwachting
Ongeveer 10 tot 15 jaar, maar gemiddeld ongeveer 7-8 jaar.

Type huisvesting
Zowel kooien als volières zijn geschikt. Kanaries kunnen individueel gehuisvest worden, maar ook met meerdere bij elkaar. Echter 2 mannen bij elkaar gaat meestal niet goed. Één man kan met meerdere poppen samen gehouden worden en ook met meerdere poppen tegelijk kweken. Kanaries zijn sociale vogels en kunnen met veel tropische en Europese vogels samen gehouden worden in een ruime volière.
Grootte huisvesting
kooi dient minimaal 40 x 30 x 40 cm te zijn voor een individuele vogel, groter is aanbevolen.
Inrichting
Zitstokken van 12-14 mm zijn ideaal, maar een variërende zitstok dikte is goed om de poten te trainen.

Kanaries zijn winterhard zo lang ze de beschikking hebben over een beschut nachthok. Kanaries knagen graag aan planten en kunnen een plant flink beschadigen, dus zet geen giftige planten in de kooi.

Voedsel
Een goede zaadmengeling voor kanaries in combinatie met vers en schoon water zijn de eerste levensbehoefte van kanaries. Bovengenoemd dieet moet nog aangevuld worden met regelmatig wat eivoer. Af en toe mag ook wat groenvoer gegeven worden, maar let hiermee op want te veel groenvoer zal diarree veroorzaken. Verder dienen de vogel de beschikking te hebben over maagkiezel en grit.

Gloster kanarie (Bart Braam)
Gloster kanarie (Bart Braam)

Aanbevelingen kweek
Het geslachtsonderscheid is niet eenvoudig bij kanaries. Het makkelijkste is op te letten welke vogels zingen dit zijn meestal de mannetjes, echter ook sommige poppen zingen dus dit geeft geen 100% zekerheid. Aan de vorm en stand van de cloaca van een broedrijpe vogel is ook verschil te zien tussen mannen en poppen, dit vraagt echter wat training.
Kanaries gaan vrij gemakkelijk tot kweken over. Gezonde vogels gaan onder invloed van het langer worden van de dagen tot broeden over. Meestal worden 4-5 eitjes gelegd. De broedtijd bedraagt 13-14 dagen. Wanneer de jongen geboren zijn is de behoefte aan eivoer groot en dat moet dan minimaal 2x daags gegeven worden. Na 3-4 weken vliegen de jongen uit en worden dan meestal nog 2 weken door de ouders bijgevoerd.

Opmerkingen
Kanaries werden vroeger enkel voor de zang gehouden. Later werden ze ook door mijnwerkers gehouden en meegnomen in de mijnschachten om zo te ontdekken of er giftige gassen aanwezig waren. Door de loop der jaren zijn er verschillende soorten kanaries ontstaan.
Zo zijn er zangkanaries, waarvan de bekendste Harzer, waterslagers en Timbrado’s zijn.
Verder zijn er kleurkanaries, die zijn er in de gele, rode en witte kleur eventueel gecombineerd met zwart, agaat, bruin, Isabel en vele andere kleuren, zelfs een zwartpastel grijsvleugel geelivoor Mozaïek type 2 is mogelijk. Ook bestaan er vorm en postuurkanaries, voorbeelden hiervan zijn Lancashire, Gloster, Noord-Hollandse Frisé, Fiorino, Border, Scotch Fancy, Belgische bult en Lizard. Verder worden kanaries regelmatig gebruikt om bastaarden te kweken. Rode kanaries zijn bijvoorbeeld ontstaan doordat kruisingen van een kanarie en een kapoetsensijsje vruchtbaar bleken te zijn, echter meestal zijn bastaarden onvruchtbaar.

Literatuur / websites
”Vogelvreugd” Maandblad A.N.B.v.V.
www.anbvv.nl

Status
Een algemene vogel in het verspreidingsgebied

Wetgeving
In Nederland geen beperkende wetgeving

Bron
anbvv, Stefan Verhoeven