Zebravink / Taeniopygia guttata

Zebravink (Bart Braam)
Zebravink (Bart Braam)

Herkomst
Castonotis: Australië maar uitgezonderd het schiereiland van Kaap York, enige kustgebieden in het Oosten, Zuiden en Zuidwesten en Tasmanië.
Guttata; Flores, Soemba, Alor, Timor en de kleine Soenda-eilanden.
De export van vogels uit Australië is al decennia lang verboden. De Australische ondersoort van de zebravink die te zien is in onze volières is daarom al vele generaties in gevangenschap gehouden.

Biotoop / habitat
Zebravinken komen zowel in tropische, subtropische en transitionele gebieden voor, maar hun natuurlijke habitat is voornamelijk droge en dorre gebieden die open van structuur zijn. Ze leven in het wild in grote groepen.

Maximale lengte
10-13 cm

Gewicht
13-35 gram

Levensverwachting
Gemiddeld 5 jaar, bij uitzondering is 10 jaar mogelijk.

Type huisvesting
Zebravinken zijn sociale dieren en houden dus van gezelschap, of dit een mannelijke of vrouwelijke soortgenoot is, is van minder belang. Zebravinken zijn geen agressieve vogels en kunnen met vele kleine tropische vogels samen gehouden worden in een ruime volière. Wel kunnen zebravinken in de broedtijd wat onrust veroorzaken doordat sommigen andere nesten verstoren.
Grootte huisvesting
kooi dient minimaal 40 x 30 x 40 cm te zijn voor een individuele vogel, groter is aanbevolen. Een kooi dient tochtvrij te staan opgesteld.
Inrichting
Niet giftige planten. Zitstokken van 10-12 mm zijn ideaal, maar een variërende zitstok dikte is goed om de poten te trainen. Zebravinken zijn winterhard zo lang ze de beschikking hebben over een beschut nachthok. Ze slapen graag in halfopen nestkastjes, maar vergeet niet dat zebravinken het gehele jaar broeden wanneer ze de gelegenheid hebben, dus ook in de winter.

Voedsel
Het zaad voor zebravinken bestaat uit een standaard mengeling voor exoten.

Beschrijving
Wildkleur; grijze kop, crèmekleurige buik, egaal grijze dekveren op de vleugels en zwart met wit gevlekte staartveren.
Mannetjes hebben zwart en witte streepjes dwars over de borst, bruinoranje dekveren over het oorgebied en de oranjebruine stukken onder de vleugels overgaand in de borst. Hierop zitten witte stippen.
Beiden hebben een rode snavel en een door zwarte streepjes ingesloten witte vlek tussen oog en snavel.
Er zijn al zeer vele kleurvariaties, waar bij sommige het verschil tussen de geslachten moeilijker te zien is. Vaak heeft het mannetje wel de wangvlek en is de snavel van het vrouwtje lichter dan die van het mannetje.

Opmerkingen
Geslachtsonderscheid van zebravinken is niet altijd even gemakkelijk te zien doordat er veel verschillende mutaties zijn. Gezonde mannen hebben altijd een snavel die donkerder rood is dan die van poppen. Mannelijke wildkleur zebravinken hebben kastanjebruine wangen en flanken, waarbij de laatste met witte stippen is bezet. Verder bezitten de mannen een zwarte borstband en zwart-witte zebratekening van borstband tot aan de ondersnavel. Sommige kleurslagen tonen echter geen borstband en zebratekening (bijvoorbeeld witborst en getekend) en bij sommige kleurslagen tonen poppen ook wangvlekken (zoals zwartwang en wang).

Aanbevelingen kweek
Zebravinken gaan vrij gemakkelijk tot kweken over. Gezonde vogels kunnen het gehele jaar door broeden als ze daarvoor de kans krijgen. Meestal worden 4-6 eitjes gelegd. De broedtijd bedraagt 13-14 dagen. Wanneer de jongen geboren zijn is de behoefte aan eivoer groot en dat moet dan minimaal 2x daags gegeven worden. Na 3 weken vliegen de jongen uit en worden dan meestal nog 2-3 weken door de ouders bijgevoerd. Pas uitgevlogen jongen lijken op poppen en hebben een zwarte snavel.
Ringmaat: 2,5 tot 2,9 mm (afhankelijk van de grootte der vogels).

Ondersoorten
Taeniopygia g. castonotis z.b
Taeniopygia g. guttata z.b.
Varianten: Bruin, bleekrug, masker, wit, bont en getekend, zwartborst, oranjeborst, blackface, zwartwang, pastel, witborst, wang, Isabel, agaat, gekuifd en geelsnavel en variaties hierop.

Literatuur / websites
”Vogelvreugd” Maandblad A.N.B.v.V.
www.anbvv.nl

Status
Een algemene vogel in het verspreidingsgebied.

Wetgeving
In Nederland geen beperkende wetgeving.

Bron
anbvv, Stefan Verhoeven