Waarschuwingen voor giftige stoffen voor papegaaien en vogels

 PAKARA SPECIAL

 Deze waarschuwingen voor giftige stoffen voor papegaaien, gelden voor alle vogels in huis gehouden.

‘Tips voor veilige feestdagen’

Met de onderstaande tips houdt u de feestdagen gezellig voor iedereen en vooral veilig voor de papegaaien in de huiskamer.

Alcohol: Sta nooit toe dat uw papegaai alcohol drinkt want alcohol brengt onherstelbare schade aan de lever toe en slechts een theelepel te sterkedrank (zoals cognac) is dodelijk voor de papegaai.

Avocado, Chocolade, champignons, koffiebonen en uien: zijn giftig voor papegaaien. Chocolade kan al in kleine hoeveelheden dodelijk zijn voor de papegaai. Zorg dat de papegaai dus niet bij chocolade en kerstkransjes die in de kerstboom hangen kan en zet schaaltjes met dit lekkers weg, als de papegaai los is.

Dennennaalden, bladeren van kerstversiering en kerstbomen:Een aantal kerstbomen kunnen problemen voor papegaaien opleveren, omdat dennen (Pinaceae) bepaalde oliën bevatten waar o.a. terpentijn van wordt gemaakt en die bij opname door de papegaai ernstige schade kan aanbrengen aan de longen en het ademhalingssysteem en nierfalen kan veroorzaken. De bladeren en de bessen van mistletoe (maretak) en hulst zijn extreem giftig en moeten uit een ruimte waar papegaaien rondlopen of rondvliegen worden verwijderd. Haal ze dus niet in huis! Er is ook documentatie van ongelukken met dodelijke afloop na het drinken van water door papegaaien waarin dennennaalden zijn gevallen en vergaan. Plaats dus liever geen echte kerstboom in de ruimte waar papegaaien zich vrij kunnen bewegen. De glimmende ballen en slingers in de kerstboom zullen de aandacht van de papegaai trekken, maar als de ballen kapotgaan, kunnen scherven verwondingen aan poten en snavel veroorzaken. Ook kunnen papegaaien verbrandingen oplopen of een fatale elektrische schok krijgen als zij in het snoer van de lampjes bijten. Kunstkerstbomen zijn meestal niet veel veiliger dan echte bomen.

Een echt veilig alternatief is een versierde kerstboom in de tuin, waarvan iedereen en ook de papegaai veilig van kan genieten. Geef de papegaai zijn eigen veilige kerstboom van hout of een adventskalender waarin u iets lekkers voor de papegaai in de verschillende doosjes doet waarvan hij er elke dag een paar kan uitpakken en vervolgens de doosjes kan versnipperen.

Geurkaarsen, luchtverfrisser, potpourri of sterke parfumluchten: kunnen dodelijk zijn voor uw papegaai. De ademhalingsorganen van een papegaai zijn extreem gevoelig voor giftige dampen en functioneren anders dan onze longen. Papegaaien hebben een aantal transparante luchtzakken (bovenste en onderste luchtzakken) die aan de longen zijn verbonden, waar door de ademhalingsorganen een grote opname capaciteit hebben. Er vindt in wezen een continue in- en uitstroom van lucht plaats. Dit maakt dat papegaaien zeer gevoelig zijn voor gassen en dampen.

Gourmetten: het is sterk af te raden om te gourmetten in dezelfde ruimte waar de papegaaien verblijven, omdat als de pannetjes oververhit worden deze voor uw papegaai onzichtbare, reukloze en giftige dampen afgeven die binnen enkele minuten de dood tot gevolg kan hebben (zie ook artikel verderop in deze niewsbrief over Teflonvergiftiging).

Kaarsen en waxinelichtjes: Brand geen kaarsen of waxinelichtjes als uw papegaaien los in de kamer zijn. Elk open vuur (kaarsen, open haart etc.) kunnen schadelijke dampen afgeven en geven het risico van verbranding en/of ernstige verwonding als de papegaai er per ongeluk in terecht komt. Zet de papegaai veilig in zijn kooi als u de kaarsen of ander open vuur aan doet.

Planten :Bepaalde kerstplanten, zoals o.a. Azalea, bolplanten (Amaryllis, Narcis, Hyacint en Iris), Kerstster, Klimop, Lelies, Primula en Winter Jasmijn, zijn giftig voor onze papegaaien en kunnen dus beter niet in huis gehaald worden.

Nicotine van sigaretten: door het snelle metabolisme en de gevoelige ademhalings-organen van papegaaien, is meeroken uiterst ongezond voor de papegaai en vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de papegaai. Rook dus nooit in dezelfde ruimte waar uw papegaaien verblijven en voorkom dan uw gasten dit doen.

Voorkom ongelukken en zorg dat de papegaai veilig in zijn kooi zit, als u met andere dingen bezig bent en niet continue op de papegaai kunt letten of als u kaarsen heeft branden. Een ongelukje is nu eenmaal snel gebeurd en niets is erger dan dat uw papegaai in een moment van onoplettendheid iets naars overkomt.

Met het voorkomen van ongelukken worden de feestdagen voor mens en papegaai plezierige dagen!

 ‘Teflonvergiftiging en loodvergiftiging’

Wat is teflon vergiftiging?
Papegaaien zijn erg gevoelig voor het inademen van giftige dampen. In veel huishoudelijke artikelen (zoals pannen met antiaanbaklaag, gourmetstellen en strijkijzers) is de stof polytetrafluoroethyleen (PTFE) verwerkt (beter bekend als Teflon). Bij oververhitting of aanbranden van deze stof komen giftige dampen vrij. Bij inademing hiervan kan een papegaai ernstig ziek worden of overlijden.

De verschijnselen zijn afhankelijk van de mate van blootstelling. Mogelijke verschijnselen zijn: benauwdheid, piepende ademhaling, versnelde ademhaling, sloomheid, zwakte, gebrekkige coördinatie en epilepsie-achtige aanvallen. De verschijnselen treden over het algemeen snel na het inademen van de giftige dampen op, met veelal een dodelijke afloop, soms zelfs zonder enige voorafgaande verschijnselen. In alle gevallen is het belangrijk om verdere blootstelling te voorkomen.

Wanneer de giftige dampen, die vrijkomen na oververhitting van een antiaanbaklaag, in de longen terechtkomen, kunnen lokaal in de longen bloedingen ontstaan. Deze bloedingen zijn aanleiding voor het optreden van de eerder genoemde verschijnselen. Helaas bestaat er nog geen test voor het vaststellen van een teflonvergiftiging. Het verhaal van de eigenaar zal dus meestal moeten uitwijzen of er mogelijk sprake is geweest van blootstelling aan teflondampen, waarna een behandeling ingesteld wordt op basis van de vermoedelijke diagnose.

Wanneer een verdenking bestaat op een vergiftiging is het belangrijk om met spoed contact op te nemen met een vogeldierenarts of vogelspecialist. Op basis van het vermoeden van een teflonvergiftiging kan een specifieke behandeling ingesteld worden. Die bestaat o.a. uit: het toedienen van zuurstof, eventuele toediening van dwangvoeding en vloeistoffen en eventuele toediening van medicijnen.

Indien de blootstelling tot een minimum beperkt is bestaat een redelijke kans dat de papegaai het overleeft. Omdat het ziekteproces zo snel verloopt lukt het echter in veel gevallen niet om de behandeling op tijd in te stellen. Veel papegaaien met teflonvergiftiging komen daarom helaas te overlijden. Voorkomen is dus beter dan genezen. Een teflonvergiftiging is gemakkelijk te voorkomen door papegaaien niet in de buurt van de keuken te huisvesten, goed te ventileren en niet te gourmetten in dezelfde ruimte waar de papegaaien verblijven.

Wat is loodvergiftiging?
Papegaaien staan bekend als nieuwsgierige vogels die graag dingen slopen en onderzoeken met hun snavel. Daarbij kan de papegaai ook wel eens per ongeluk dingen opnemen die giftig voor hem kunnen zijn. Eén van de vergiftigingen is de vergiftiging met zware metalen, waarvan loodvergiftiging de meest bekende is.

Wanneer de verdenking bestaat op een vergiftiging is het belangrijk om met spoed contact op te nemen met een vogeldierenarts. Het kan hierbij van belang zijn om te melden met welke voorwerpen en/of materialen de papegaai in contact is geweest. Op basis hiervan kan soms een specifieke behandeling ingesteld worden.

In alle gevallen is het belangrijk om verdere blootstelling te voorkomen en een behandeling in te stellen die gericht is op het bestrijden van de symptomen en het zo snel mogelijk verwijderen van de gifstoffen uit het lichaam.

Verschijnselen die kunnen duiden op een vergiftiging met zware metalen zijn: toevallen, verlamming van de poten, van de stok vallen, andere zenuwverschijnselen (bijvoorbeeld dronkenmansgang, spierkrampen), braken en diarree, vertraagde kroplediging, onverteerde zaden in de ontlasting en rode verkleuring van de ontlasting (bij Amazonepapegaaien).

Voorwerpen en materialen die lood kunnen bevatten en bij opname door de papegaai kunnen leiden tot loodvergiftiging zijn: loodkoortjes en gewichtjes (o.a. gordijnen, autobanden, accessoires voor vissen, duiken en zeilen), bellen met klepel van lood, batterijen, soldeer, gegalvaniseerd draad of gaas (bevat lood en zink), folie van sommigewijn- en champagneflessen, zaden die geplant kunnen worden (omhuld met lood arsenaat), onderste deel van een lichtpeertje, buks- of hagelkogeltjes (geweer), uitlaatgassen van gelode benzine, glas-in-lood, loodhoudende verf (vernis, lak), linoleum, pleistergips, sommige juwelen, en botmeel of sepia dat met lood in aanraking is geweest. Het stellen van de diagnose is in veel gevallen niet eenvoudig, zeker omdat een eigenaar niet altijd weet of er wel of geen sprake kan zijn van opname van lood of andere zware metalen. Het is daarom belangrijk om na te gaan of er in huis potentiële bronnen van loodvergiftiging aanwezig zijn.

Soms kan het maken van een röntgenfoto uitkomst bieden om een (vermoeden van) zware metalenvergiftiging snel te bevestigen. Op de röntgenfoto kan in veel gevallen namelijk vastgesteld worden welk soort metaal de papegaai heeft opgenomen. Daarnaast kan het lood ook opgenomen zijn in de vorm van verf of metaalpoeder. In deze gevallen zal op de röntgenfoto niets afwijkends zichtbaar zijn. In beide gevallen zal verder onderzoek in de vorm van bloedonderzoek nodig zijn om de loodvergiftiging te bevestigen.

Wanneer het vermoeden bestaat op een loodvergiftiging en/of deze bevestigd is, is het belangrijk om de papegaai zo snel mogelijk te behandelen. Deze behandeling bestaat in het algemeen uit drie delen:

  • Stabiliseren en ondersteunen van de papegaai.
  • Veelal is het hierbij belangrijk dat de papegaai extra vocht toegediend krijgt zodat daarmee het gif sneller uit het lichaam verwijderd wordt. Daar naast kan het vocht zeer belangrijk zijn om schade aan de nieren te voorkomen.
  •  Ook kan het belangrijk zijn om de papegaai te ondersteun en metextra voeding( door te dwang voeren) en warmte (doorplaatsing in een couveuse of onder een warmtelamp)
  • Verwijderen van de bron van de vergiftiging. Dit kan vaak door middel van laxeren of spoelen.In een aantal gevallen (bijvoorbeeld grotere voorwerpen)  kan het echter nodig zijn om het voorwerp uit de maag te verwijderen met bijvoorbeeld een kijkbuis die in het maagdarmkanaal ingebracht wordt (gastroscopie) of eventueel zelfs via eenoperatie.
  • Het lood dient uit het bloed en de weefsels verwijderd te worden. Hierdoor worden stoffen gebruikt die binden aan zware metalen, zgn. chelatoren. Deze kunnen zowel per injectie als direct in de snavel ingegeven worden. Vaak is de behandeling gedurende langere tijd nodig omdat het lood slechts langzaam uit de weefsels verdwijnt.

 Met dank aan Pakara http://www.pakara.nl/