Voortplanting

Bronsvleugelduif (J. Harteman, Avornis Nederland)
Bronsvleugelduif (J. Harteman, Avornis Nederland)

De lente en zomer zijn voor vogelliefhebbers en hun siervogels de mooiste jaargetijden. Zeker voor liefhebbers met een buitenvolière. De vogels die de hele winter binnen hebben gezeten, kunnen nu eindelijk weer eens van de zon genieten en van een natuurlijk regenbuitje. De vogels worden “broeds” en willen een eigen territorium afbakenen. De mannetjes gaan een vrouwtje (in vaktaal: pop) veroveren en vertonen haantjesgedrag.

Voorzorgsmaatregelen

Om rust in de buitenvolière enigszins te waarborgen, is een aantal voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. Zorg er bijvoorbeeld altijd voor:

  • dat er geen overbevolking plaatsvindt,
  • dat de soorten elkaar kunnen verdragen,
  • dat de vrouwtjes kunnen vluchten.

De vrouwtjes moeten zich kunnen verschuilen voor hanige mannetjes. Planten en struiken in de vlucht helpen daarbij. Ook is het raadzaam om de pop enkele dagen eerder dan het mannetje in de (nieuwe) volière te plaatsen. De pop “kent” dan al de schuilhoekjes en kan daarin vluchten als de man haar het leven zuur probeert te maken. Nuttig is het ook om niet meer dan één koppel van een bepaalde soort per volière te huisvesten. Dit beperkt het aantal vechtpartijen enorm. Anders is dit natuurlijk bij die soorten die in de vrije natuur als “koloniebroeder” worden gezien, zoals de grasparkieten en agaporniden die in het wild wel met honderd andere paren samen broeden. Maar ook hier hoedt u voor overbevolking.

Het mooie is, dat de vogels elkaar stimuleren tot de zorg voor het nageslacht. Alle paren hebben nagenoeg op hetzelfde tijdstip eitjes en deze komen dan ook alle gelijktijdig uit.

Aanpassing van de voeding

Willen we de vogels in optimale conditie houden, dan passen we het dieet al tijdens het broedrijp worden aan. Het krachtvoer wordt vervangen door opfokvoer. Badwater en vers drinkwater zijn natuurlijk een must, sepia, grit en maagkiezel horen altijd aanwezig te zijn. Pas op voor verzuring van dit opfokvoer bij warm weer, het voer moet dan tweemaal daags ververst worden.

Nestmateriaal

Nestmateriaal en nestgelegenheid zijn natuurlijk van levensbelang als we willen dat er nageslacht komt. Beide zijn te koop in de winkel. Elke vogel heeft zo z’n specifieke eisen over wat het geschikt vindt om te nestelen.

Een nest vol…

Dan komt natuurlijk het moment dat het nestje eieren bevat. Laat de vogel(s) zo veel mogelijk met rust. Dat geldt ook voor het moment waarop de jongen uit het ei komen.

Het ringen van de vogels

Liefhebbers die aangesloten zijn bij een vogelbond, kunnen nu bij de plaatselijke ringencommissaris ringen van de juiste maat bestellen en de jongen ringen om hiermee hun kweekboek van de juiste informatie te voorzien. Nu is vastgelegd, wie de ouders zijn van de jongen. Kopers van de jonge vogels hebben het “bewijs” dat u onverwante vogels verkoopt, waarmee zij zelf kunnen kweken.

Zwartmaskerduif (J. Harteman, Avornis Nederland)
Zwartmaskerduif (J. Harteman, Avornis Nederland)

Zodra jonge vogels zelfstandig zijn, dus zelfstandig kunnen eten, dienen ze bij de oudervogels weggehaald te worden. De kans bestaat dat de vader eventuele zonen gaat zien als concurrenten binnen zijn territorium. Daardoor kunnen gevechten ontstaan, waarbij de jongere vogel het loodje zal leggen.

Soms waneer de weersomstandigheden gunstig zijn maken de vogels een tweede nest. Wilt u dit niet verwijder het nest of de nestgelegenheid nadat de jonge vogels zelfstandig zijn. Meestal stopt het broedgedrag bij het invallen van de najaarsrui.