Cavia: Organisaties

Organisaties die te maken hebben met cavia’s, in willekeurige volgorde:

BCND
Nederlandse Konijnen- Cavia’s en Knagersliefhebbers Bond
Landelijke Vereniging van Kleine Knaagdieren Liefhebbers
Nederlandse Caviafokkersclub
Asiels, opvangen en rusthuizen
Hotels en pensions
Stichting Landelijke Herplaatsing Gezelschapsdieren

BCND

is de vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurgeneeswijzen voor Dieren.

De BCND fungeert als koepelvereniging voor beoefenaars van alle algemeen aanvaarde werkvormen van aanvullende en/of natuurlijke geneeswijzen voor dieren en is opgericht om de krachten te bundelen en een kwaliteitsnorm te kunnen stellen die HERKENBAAR en CONTROLEERBAAR is voor overheid, diereigenaar, en andere veterinaire disciplines in Nederland. Slechts therapeuten die een meerjarige opleiding hebben gevolgd met een bepaald aantal uren medisch, anatomie, fysiologie en pathologie worden toegelaten.

Binnen de koepelvereniging zijn er verschillende disciplines ondergebracht in zogenoemde afdelingen.
U kunt bij ons dan ook terecht wanneer u opzoek bent naar een van de volgende ondersteunende therapieën:

– Natuurgeneeskunde,
– Aromatherapie,
– Fytotherapie (Kruiden),
– Voeding,
– Osteopathie,
– Chiropractie,
– Gedragstherapie,
– Homeopathie,
– Massage,
– Bewegingstherapie,
– TTEam,
– Acupressuur,
– En Bloesemtherapie.

Nederlandse Konijnen- Cavia’s en Knagersliefhebbers Bond

De NKB bevordert de rassenteelt, de instandhouding van rassen en het fokken van nieuwe rassen. Ze richten zich hierin op konijnen, cavia’s en andere kleine knagers. Ze houden zich aan de standaard en deze wordt dan ook gebruikt bij de beoordeling van de dieren op de tentoonstellingen.

Deze bond werkt samen met andere organisaties, bonden, verenigingen en clubs. Tevens steunen ze tentoonstellingen, fokkersdagen, lezingen, cursussen, congressen en alles wat daarmee te maken heeft.

Op de website is meer informatie te vinden over de knaagdieren en de NKB.

Landelijke Vereniging van Kleine Knaagdieren Liefhebbers

Op de website www.kleineknaagdieren.nl staat uitgebreide informatie bedoeld voor fokkers en liefhebbers. Er is onder andere meer te vinden over verenigingen, huisvesting, verzorging, voortplanting, erkende kleurslagen en de keuringen die door NMC worden gedaan. Ook komen er steeds nieuwe informatieve artikelen op het web.

N.M.C. behartigt de belangen van alle bij de N.K.B. opgenomen kleine knagers. De cavia valt hier niet onder, maar aan dit dier is wel een pagina gewijd. De knagers die wel onder deze vereniging vallen zijn onder andere de kleurmuis, de rat, de hamster en de gerbil.

De N.M.C. houdt zich bezig met informatieverstrekking over kleine knagers, verbeteren van de kwaliteit van de dieren en behouden van de verschillende soorten. Tevens organiseren ze diverse keuringen over het hele land. Meestal in de periode september t/m april.

Nederlandse Caviafokkersclub

Deze Caviafokkersclub is een club van liefhebbers die zich inzet voor cavia’s in Nederland. De club stelt jaarlijks een programma op voor de leden om de kennis over het houden, fokken en verzorgen van de cavia’s op peil te houden.

Het uiteindelijke doel is de gezondheid en het welzijn te bevorderen zodat er gezonde en goede cavia’s kunnen worden gehouden, gefokt en geshowd.

Kijk voor meer informatie op: www.caviaclub.nl

Asiels, opvangen en rusthuizen

Deze organisaties vangen cavia’s op die niet meer bij hun bestaande eigenaar kunnen wonen. De cavia’s worden ‘eigendom’ van het asiel of van de opvang door invulling van een formulier. Daarna kan worden begonnen met het zoeken naar een nieuwe eigenaar.

In een rusthuis worden tevens zieke, gehandicapte of oude cavia’s opgevangen die geen kans meer hebben op een nieuw thuis. Deze dieren kunnen de rest van hun leven in het rusthuis blijven wonen.

Caviaopvang Betuwe
Cavia opvang knabbeltje
Caviaopvang ’t kuufke
Caviarusthuis Knoevel
Dierenopvang Maxi Paxi
Knaagdierencentrum

Stichtingen met verschillende opvangcentra:
Stichting Cavia Angerlo
Stichting Cavia en caviadorp

Hotels en pensions

Voor mensen die hun cavia in de vakantie niet onder kunnen brengen, zijn er ook pensions. In deze pensions worden knagers tegen betaling opgevangen en verzorgd totdat de eigenaar terug is.

Op huisdierenopvang.nl vindt u een heleboel pensions voor honden, katten en kleine huisdieren verspreid over Nederland en België.

Dierenopvang Maxi Paxi

Stichting Landelijke Herplaatsing Gezelschapsdieren

Deze stichting, voorheen Christa Uitendaal Stichting, is opgezet in december 1998. In oktober 2003 hebben ze hun huidige naam gekregen.

De doelstelling van de Stichting is het zorgen voor en ondersteunen van opvang en herplaatsing van dieren afkomstig van zieke of overleden mensen. Voor deze opvang wordt door de Stichting gebruik gemaakt van gastgezinnen. Op deze manier zorgen zij voor directe herplaatsing van verscheidene soorten huisdieren zonder dat hiervoor tussenkomst van een asiel nodig is. De dieren blijven dus zolang mogelijk in huiselijke kring.

De website van de stichting is te vinden op www.slhh.nl  Daarnaast hebben ze een website opgestart waarop de dieren te vinden zijn die herplaatst moeten worden, www.baasjegezocht.nl

Overige

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (DB, Dierenbescherming)
Sophia-Vereeniging
Stichting Hulp en Herplaatsing Huischapsdieren
Dibevo (Brancheorganisatie, Dierbenodigdheden en voeders)

-> terug naar Cavia’s