Chinchilla: Organisaties

Organisaties die zich bezighouden met de chinchilla als huisdier:

  • NVC – BVC
  • Asielen, opvangcentra en rusthuizen
  • Bemiddeling
  • Hotels en pensions
  • Overige
Chinchilla foto 6 Quirino 2009-03-15(1)

Op de uitgebreide website van het chinchillazorgcentrum (www.chinchillavraagbaak.nl) is heel veel informatie te vinden over oorsprong, aanschaf, huisvesting, inrichting van de kooi, bodembedekking, knaagmateriaal, voeding, hygiëne, gevaren in huis, omgevingstemperatuur, koppeling, voortplanting, zwangerschap, geboorte, ontwikkelingsstadia, gedrag, etc. Ook is een dierenartslijst opgesteld van dierenartsen die ervaring hebben met chinchilla’s en een lijst van bonafide fokkers. Daarnaast is er een overzicht te vinden van opvangcentra in Nederland en België. In het medisch gedeelte van de website wordt uitvoerig aandacht besteed aan onderwerpen als: stress, ziekten en symptomen, EHBO, bezoek aan de dierenarts, spoedgevallen, medicijnen voor chinchilla’s, operaties en ingrepen, nazorg, euthanasie, etc.

NVC-BVC

Deze vereniging organiseert enkele keren per jaar een internationale show, waarbij chinchilla’s van hobbyfokkers en grote fokkers worden gekeurd door gediplomeerde keurmeesters. Hierbij wordt o.a. gelet op bouw, grootte, kleur, structuur en dichtheid van de vacht. Fokkers streven hierbij naar de felbegeerde titel van ‘showkampioen’ voor een van hun dieren. Mutaties worden apart van de standaard chinchilla’s gekeurd en vrouwtjes weer apart van de bokjes. In totaal zijn er zes kleurklassen. In het verleden werden er ook wel shows voor liefhebbers georganiseerd. Deze shows stopten nadat de NCVL als organisatie werd opgeheven.

Asielen, opvangcentra en rusthuizen

Deze organisaties vangen chinchilla’s op waarvan, om uiteenlopende redenen, afstand wordt gedaan. De eigenaar tekent veelal een afstandsverklaring, waarna de chinchilla’s automatisch eigendom worden van het asiel of het opvangcentrum. Ook bij inbeslagnames en dumpingen in de natuur wordt een beroep gedaan op asielen en opvangcentra. Voor gezonde chinchilla’s zal men zo snel mogelijk proberen een goed en blijvend tehuis te vinden. Bonafide opvangcentra werken met een plaatsingsovereenkomst en houden bij gelegenheid nacontroles.
In een zorgcentrum of rusthuis worden chinchilla’s opgevangen die niet meer voor herplaatsing in aanmerking komen. Dit kunnen zieke of lichamelijk beperkte dieren zijn, maar ook hoogbejaarde of getraumatiseerde chinchilla’s. Stichting Vida Nueva is het enige gespecialiseerde chinchillazorgcentrum in de wereld. De daar aanwezige chinchilla’s, ook wel ‘permanente bewoners’ genoemd, mogen bij deze organisatie oud worden en verblijven er in principe tot hun dood.
Helaas is er ten aanzien van opvangcentra voor knaagdieren veel kaf onder het koren. Stichting Vida Nueva heeft daarom een bescheiden lijst opgesteld van asielen en opvangcentra die volgens haar criteria aan de minimale voorwaarden voldoen, waar het de huisvesting en verzorging van chinchilla’s betreft. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het tot op heden bij de meeste opvangcentra ontbreekt aan voldoende kennis van en ervaring met chinchilla’s als huisdier.

Bemiddeling

Organisaties die bemiddelen bij de herplaatsing van dieren (waaronder chinchilla’s) zijn o.a.:


Hotels en pensions

Stichting Vida Nueva staat op het standpunt dat chinchilla’s het beste af zijn met verblijf en verzorging in hun eigen kooi in hun eigen huis. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor dit niet mogelijk is. In dat geval is een (knaag)dierenhotel of pension een optie.
Helaas is er ten aanzien van hotels en pensions voor knaagdieren veel kaf onder het koren. Stichting Vida Nueva heeft daarom een lijst opgesteld van hotels en pensions die volgens haar criteria aan de minimale voorwaarden voldoen, waar het de huisvesting en verzorging van chinchilla’s betreft. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het tot op heden bij de meeste knaagdierenpensions ontbreekt aan voldoende kennis van en ervaring met chinchilla’s als huisdier. Ook is het zo dat bij pensions die meerdere huisdieren opnemen, een verhoogd risico bestaat op stress en ziekte. Stichting Vida Nueva is in dit opzicht het enige pension dat zich beperkt tot chinchilla’s.

Overige