Gerbil: Afstandsdieren

Er zijn verschillende redenen voor mensen om afstand te doen van een Gerbil. Zo kan een ziekenhuisopname, verhuizing naar een woning waar geen huisdieren mogen of allergie ervoor zorgen dat de situatie dusdanig verandert dat er geen andere keuze meer is. Vaak is het een reden die vooraf te voorzien was geweest. Denk hierbij aan een tekort aan tijd of geld, of een verlies van interesse. In dit geval is er dus van tevoren niet goed nagedacht over de komst en de gevolgen van het huisdiertje. Met andere woorden, het dier blijkt een ‘impulsaankoop’ te zijn. Voorkom dit leed voor zowel uzelf als het dier, door van tevoren goed na te gaan wat een gerbil vraagt en of u het diertje wel de rest van zijn leven kunt bieden wat het nodig heeft.

Als het toch om de een of andere reden niet meer mogelijk is om de gerbil te blijven verzorgen, dan zijn er een aantal mogelijkheden om de gerbil via de officiële weg af te staan. Een gerbil kan worden afgestaan aan een asiel, een gerbil- of knaagdierenopvang of een rusthuis of herberg. Kijk hiervoor bij organisaties.

Asiel
Er zijn asiels die zich speciaal richten op kleine huisdieren, of soms zelfs op slechts één of twee soorten kleine huisdieren. De gerbil is in deze asielen ook een geziene gast.

De eigenaar ondertekent bij het doen van afstand een formulier. De gerbil wordt op die manier ‘eigendom’ van het asiel. Het asiel heeft daarna de mogelijkheid om een nieuwe eigenaar te zoeken voor het diertje.

Gerbil- of knaagdierenopvang
Gerbils kunnen ook worden gebracht naar een speciale gerbilopvang of een knaagdierenopvang. Een gerbilopvang richt zich alleen op gerbils, in een knaagdierenopvang worden meerdere soorten knaagdieren opgenomen.
Overal in Nederland zijn deze opvangen te vinden. Soms gratis, maar veelal tegen betaling, kan de gerbil aan deze opvang worden gegeven. U zult dan een afstandsverklaring moeten tekenen om de gerbil over te schrijven naar de opvang. De opvang wordt dan de nieuwe, officiële eigenaar.

Een gerbil- of knaagdierenopvang zal na opname het dier verzorgen en er alles aan doen om het bij een nieuwe eigenaar onder te brengen. Deze nieuwe eigenaar betaalt eveneens een bedrag wat moet bijdragen in de gemaakte onkosten. Veelal zijn er voor deze nieuwe eigenaren ook regels verbonden aan de aanschaf. Soms mag bijvoorbeeld niet worden gefokt met de gerbil of het dier mag niet worden doorverkocht of anderszins afgestaan aan derden. De gerbil dient dan terug te gaan naar de opvang.

Rusthuis of herberg
In bepaalde rusthuizen en herbergen kunnen gerbils die worden afgestaan soms ook de rest van hun leven blijven. Gezonde dieren worden soms niet aangenomen, maar in andere gevallen zo spoedig mogelijk weer doorverkocht aan nieuwe eigenaren. Dieren die oud zijn, ziek of gehandicapt en daarmee dus geen kans maken op een nieuwe eigenaar, kunnen er de rest van hun leven blijven wonen. Soms kan de selectie welke dieren wel en welke niet worden opgevangen door deze rusthuizen en herbergen vrij streng zijn. Voor gezonde dieren geldt bijvoorbeeld bij bepaalde huizen dat ze alleen worden opgevangen in uiterste noodzaak.

Ook bij herbergen en rusthuizen verloopt het afstaan van de gerbil via de afstandsverklaring. Soms is afstand doen gratis, vaak ook niet.

–> terug naar Gerbils