Campbelli dwerghamster

 Campbelli Dwerghamster(Marika Stoevelaar)
Campbelli Dwerghamster (Marika Stoevelaar)

 

 

 

 

 

Oorsprong
Deze hamster is naar zijn ontdekker ‘Campbell’ vernoemd. Hij is familie van de Rus en ze lijken dan ook erg op elkaar. De Rus is alleen grijsachtig, terwijl de Campbelli crème tot bruin is. Vandaar dat ze ook wel onderling gekruist worden. Tevens zijn deze twee rassen samen met de Roborovski onderdeel van de familie van de kortstaartdwerghamsters.

Karakter
Het karakter van de Campbelli is wat pittiger dan van de andere dwerghamsters. Dit temperament kan er voor zorgen dat deze dwerg wat bijteriger kan zijn. Gelukkig zijn ze dit niet altijd.

De Campbelli kan net als de Rus samenleven met soortgenoten zonder dat het teveel problemen oplevert. Mits de dieren voldoende ruimte en mogelijkheden hebben om elkaar te ontlopen.

Beharing en kleur
De Campbelli komt ander andere voor in vele kleuren en combinaties van kleuren zoals wildkleur, geel-wildkleur, albino, zwart en bont. Ook is er naast de normaalharige een satijnharige variant. De Campbelli heeft ook behaarde voetzooltjes.

Grootte
Deze dwergen worden ongeveer 7 tot 8 centimeter lang en wegen dan ruim een halve ons (45 tot 55 gram).

Gezondheid
Hamsters hebben over het algemeen zelden last van virusziekten. Alleen natte staart kan soms voorkomen. Daarnaast hebben ze wat eigenlijk alle knaagdieren hebben, altijd doorgroeiende tanden. Afslijten is belangrijk dus let erop dat dit ook gebeurt, want anders is een dierenartsenbezoek onvermijdelijk. Ook parasieten kunnen bij alle dieren voorkomen.

Levensverwachting
Dwerghamsters worden gemiddeld hooguit twee jaar oud; in toenemende mate komen uitschieters voor die moeiteloos drie jaar worden.
–> terug naar Hamster Algemeen