Hamster: Afstandsdieren

  • Asiel
  • Hamster- of knaagdierenopvang
  • Rusthuis

Er zijn verschillende redenen voor mensen om afstand te doen van een hamster. Zo kan een ziekenhuisopname, verhuizing naar een woning waar geen huisdieren mogen of allergie ervoor zorgen dat de situatie dusdanig verandert dat er geen andere keuze meer is. Vaak is het een reden die vooraf te voorzien was geweest. Denk hierbij aan een tekort aan tijd of geld, of een verlies van interesse. In dit geval is er dus van tevoren niet goed nagedacht over de komst en de gevolgen van het huisdiertje. Met andere woorden, het dier blijkt een ‘impulsaankoop’ te zijn. Voorkom dit leed voor zowel uzelf als het dier, door van tevoren goed na te gaan wat een hamster vraagt en of u het diertje wel de rest van zijn leven kunt bieden wat het nodig heeft.
Als het toch om de een of andere reden niet meer mogelijk is om de hamster te blijven verzorgen, dan zijn er een aantal mogelijkheden om de hamster af te staan. Allereerst kan het huisdiertje worden overgedragen aan familie, vrienden, kennissen of bijvoorbeeld een kinderboerderij. U weet dan waar de hamster naartoe gaat en wat zijn toekomst is. Dit weet u ook als de hamster afkomstig is van een fokker en hij daar naar terug gebracht kan worden.
Een andere optie is de hamster via de officiële weg af te staan aan een instantie. Een hamster kan worden afgestaan aan een asiel, hamster- of knaagdierenopvang of een rusthuis. Kijk hiervoor bij organisaties.

Asiel
Vaak hebben asielen die honden en katten opvangen ook de mogelijkheid tot het opvangen van kleine huisdieren. Veel geziene gasten zijn daar konijnen en cavia’s , maar soms ook fretten, ratten of andere kleine zoogdieren.
Naast deze gemengde asiels zijn er ook asiels die zich speciaal richten op kleine huisdieren, of soms zelfs op slechts één of twee soorten kleine huisdieren.
De eigenaar ondertekent bij het doen van afstand een formulier. De hamster wordt op die manier ‘eigendom’ van het asiel. Het asiel heeft daarna de mogelijkheid om een nieuwe eigenaar te zoeken voor het diertje.

Hamster- of knaagdierenopvang
Hamsters kunnen ook worden gebracht naar een speciale hamsteropvang of een knaagdierenopvang. Een hamsteropvang richt zich alleen op hamsters, in een knaagdierenopvang worden meerdere soorten knaagdieren opgenomen.
Overal in Nederland zijn deze opvangen te vinden. Soms gratis, maar veelal tegen betaling, kan de hamster aan deze opvang worden gegeven. U zult dan een afstandsverklaring moeten tekenen om de hamster over te schrijven naar de opvang. De opvang wordt dan de nieuwe, officiële eigenaar.
Een hamster- of knaagdierenopvang zal na opname het dier verzorgen en er alles aan doen om het bij een nieuwe eigenaar onder te brengen. Deze nieuwe eigenaar betaalt eveneens een bedrag wat moet bijdragen in de gemaakte onkosten. Veelal zijn er voor deze nieuwe eigenaren ook regels verbonden aan de aanschaf. Soms mag bijvoorbeeld niet worden gefokt met de hamster of het dier mag niet worden doorverkocht of anderszins afgestaan aan derden. De hamster dient dan terug te gaan naar de opvang.

Rusthuis
In bepaalde rusthuizen kunnen hamsters die worden afgestaan soms ook de rest van hun leven blijven. Gezonde dieren worden soms niet aangenomen, maar in andere gevallen zo spoedig mogelijk weer doorverkocht aan nieuwe eigenaren. Dieren die oud zijn, ziek of gehandicapt en daarmee dus geen kans maken op een nieuwe eigenaar, kunnen er de rest van hun leven blijven wonen. Soms kan de selectie welke dieren wel en welke niet worden opgevangen door deze rusthuizen vrij streng zijn. Voor gezonde dieren geldt bijvoorbeeld bij bepaalde huizen dat ze alleen worden opgevangen in uiterste noodzaak.
Ook bij rusthuizen verloopt het afstaan van de hamster via de afstandsverklaringen. Soms is afstand doen gratis, vaak ook niet.

–> terug naar Hamster Algemeen