Hamster: Organisaties

Organisaties die te maken hebben met hamsters, in willekeurige volgorde:

  • Asiels, opvangen en rusthuizen
  • Hotels en pensions
  • Landelijke Vereniging van Kleine Knaagdieren Liefhebbers (NMC, onderdeel van NKB)
  • Nederlandse Konijnen- Cavia’s en Knagersliefhebbers Bond (NKB)
  • Overige
  • Stichting Landelijke Herplaatsing Gezelschapsdieren

Nederlandse Konijnen-, Cavia’s- en Knagersliefhebbers Bond (NKB)
De NKB bevordert de rassenteelt, de instandhouding van rassen en het fokken van nieuwe rassen. Ze richten zich hierin op konijnen, cavia’s en andere kleine knagers. Ze houden zich aan de standaard en deze wordt dan ook gebruikt bij de beoordeling van de dieren op de tentoonstellingen.

Deze bond werkt samen met andere organisaties, bonden, verenigingen en clubs. Tevens steunen ze tentoonstellingen, fokkersdagen, lezingen, cursussen, congressen en alles wat daarmee te maken heeft.

Op de website is meer informatie te vinden over de knaagdieren en de NKB.

Landelijke Vereniging van Kleine Knaagdieren Liefhebbers
Op de website  www.kleineknaagdieren.nl  staat uitgebreide informatie bedoeld voor fokkers en liefhebbers. Er is onder andere meer te vinden over verenigingen, huisvesting, verzorging, voortplanting, erkende kleurslagen en de keuringen die door N.M.C. worden gedaan. Ook komen er steeds nieuwe informatieve artikelen op het web.

N.M.C. behartigt de belangen van alle bij de N.K.B. opgenomen kleine knagers. De knagers die onder deze vereniging vallen zijn onder andere de kleurmuis, de rat, de hamster en de gerbil. De N.M.C. is dus een onderdeel van de N.K.B.

De N.M.C. houdt zich bezig met informatieverstrekking over kleine knagers, verbeteren van de kwaliteit van de dieren en behouden van de verschillende soorten. Tevens organiseren ze diverse keuringen over het hele land. Meestal in de periode september t/m april.

Asiels, opvangen en rusthuizen
Deze organisaties vangen cavia’s op die niet meer bij hun bestaande eigenaar kunnen wonen. De cavia’s worden ‘eigendom’ van het asiel of van de opvang door invulling van een formulier. Daarna kan worden begonnen met het zoeken naar een nieuwe eigenaar.

In een rusthuis worden tevens zieke, gehandicapte of oude cavia’s opgevangen die geen kans meer hebben op een nieuw thuis. Deze dieren kunnen de rest van hun leven in het rusthuis blijven wonen.

Hotels en pensions
Voor mensen die hun hamster in de vakantie niet onder kunnen brengen, zijn er ook pensions. In deze pensions worden knagers tegen betaling opgevangen en verzorgd totdat de eigenaar terug is.

Op huisdierenopvang.nl vindt u een heleboel pensions voor honden, katten en kleine huisdieren verspreid over Nederland en België.

Stichting Landelijke Herplaatsing Gezelschapsdieren
Deze stichting, voorheen Christa Uitendaal Stichting, is opgezet in december 1998. In oktober 2003 hebben ze hun huidige naam gekregen.

De doelstelling van de Stichting is het zorgen voor en ondersteunen van opvang en herplaatsing van dieren afkomstig van zieke of overleden mensen. Voor deze opvang wordt door de Stichting gebruik gemaakt van gastgezinnen. Op deze manier zorgen zij voor directe herplaatsing van verscheidene soorten huisdieren zonder dat hiervoor tussenkomst van een asiel nodig is. De dieren blijven dus zolang mogelijk in huiselijke kring.

De website van de stichting is te vinden op www.slhh.nl. Daarnaast hebben ze een website opgestart waarop de dieren te vinden zijn die herplaatst moeten worden, www.baasjegezocht.nl.

Overige

-> terug naar Hamster Algemeen