Hamster: Wetgeving

  • Hamsters in huurwoningen
  • Koopovereenkomsten
  • Aansprakelijkheid
  • De Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren

Hamsters in huurwoningen
Vaak staat er in een huurovereenkomst of u huisdieren mag houden, of dat u het moet vragen. Soms staat er zelfs in dat huisdieren verboden zijn. Als u in een van deze twee laatste gevallen toch, zonder vragen, een hamster in huis neemt bent, bent u in overtreding. Het kan ook zijn dat er niets staat in de overeenkomst. In dit geval kunt u aannemen dat het mag zolang het diertje geen overlast veroorzaakt bij medebewoners.
Indien het gevraagd moet worden, is het verstandig dit ook altijd vooraf te doen. Vaak zal het hygiënisch houden van een paar hamsters worden gedoogd, maar het kan ook zijn dat een verhuurder een goede reden heeft geen huisdieren in de huurwoning te willen. Staat het in het contact dan kunt u weinig anders doen dan het te accepteren. Ga dit altijd na vóórdat u een hamster in huis neemt, of vóórdat u verhuist naar een (andere) huurwoning. Dit voorkomt problemen.

Koopovereenkomsten
Bij het kopen van een dier wordt een koopovereenkomst gesloten met de verkoper. Dit kan een schriftelijke overeenkomst zijn, maar ook een mondelinge overeenkomst is geldig.
In een schriftelijke overeenkomst staat het dier volledig beschreven met eventuele registratienummers en stamboompapieren. Als de verkoper bepaalde dingen beweert, zoals bijvoorbeeld raszuiverheid of iets ten aanzien van gedrag, dan dient dit ook opgenomen te worden in de overeenkomst.
Het voordeel van een dergelijke overeenkomst voor u als nieuwe eigenaar, is dat als het diertje ziek blijkt te zijn geweest bij aanschaf of een van de vermeende eigenschappen blijkt onjuist dat u het dier terug kunt brengen naar de verkoper. Ook omruilen voor een andere hamster of vergoeding van gemaakte kosten is mogelijk.

Aansprakelijkheid
Als eigenaar bent u altijd aansprakelijk voor wat uw huisdiertje doet. Dus ook bijvoorbeeld als de hamster op de een of andere manier schade toebrengt aan iets of iemand. Te denken valt bijvoorbeeld aan een hamster die een bezoeker bijt. Ook al kunt u daar niets aan doen, u blijft aansprakelijk. Alleen als kan worden bewezen dat het gedrag van de hamster is te wijten aan het gedrag of provocatie van de bezoeker, dan komt de schuld geheel of gedeeltelijk te vervallen.

De Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren
– De GWWD is een nationale wet waarin welzijnsbepalingen voor gehouden dieren zijn opgenomen. De centrale waarden zijn:
– De eigenwaarde van dieren (en dus niet de waarde die het dier heeft voor de mens aan de hand van het ‘nut’ wat het dier heeft)
– Het nee-tenzij principe (handelingen zijn verboden tenzij in de wet staat dat het is toegestaan).

Één hoofdstuk is volledig gewijd aan de zorg voor het welzijn van het dier.
In de GWWD staan algemene regels die gelden voor alle dieren. Daarin staat onder andere dat het verboden is een dier onnodig pijn te doen of zijn gezondheid of welzijn aan te tasten. Ook mag een dier geen verzorging worden onthouden en mogen ze niet worden gebruikt als prijs, beloning of gift. Tevens mogen ingrepen niet worden uitgevoerd, tenzij in de wet een uitzondering wordt gemaakt.
Ook zijn er regels te vinden over huisvesting, slachten, vervoeren enzovoorts.
Waar de doorsnee knaagdierhouder mee te maken krijgt zijn voornamelijk de regels over huisvesting, welzijn en verzorging die hierboven zijn genoemd.
Daarnaast moet bijvoorbeeld de huisvesting bij veel dieren voldoen aan bepaalde maten, materiaaleisen, voer en drinkvoorziening, verlichting en ventilatie en dergelijke. Bij kleine zoogdiertjes voldoen de meeste in de handel verkrijgbare kooien hier wel aan.

–> terug naar Hamster Algemeen