Russische dwerghamster

Russische Dwerghamster (foto Marika Stoevelaar)
Russische Dwerghamster (foto Marika Stoevelaar)

Oorsprong
Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw zijn het populaire huisdieren geworden. Het zijn van oorsprong Aziatische steppebewoners. Samen met de Campbelli en de Roborovski dwerghamster behoren ze tot de familie van de kortstaartdwerghamsters.

Karakter
Deze dwerghamster is geen sociaal dier en kan alleen solitair gehouden worden of in een man-vrouw koppel. In het laatste geval zal de groep zich zeer snel uitbreiden!

Russische Dwerghamster (foto Marika Stoevelaar)
Russische Dwerghamster (foto Marika Stoevelaar)

Beharing en kleur
Deze hebben een wollige vacht en kleine kraaloogjes. Ze zien eruit als een balletje en zijn geheel behaard, ook de pootjes en voetzolen. De kleur van de beharing is wildkleur, blauw-wildkleur, parel of geeltinten. In de winter kan de vacht, onder invloed van het afnemen van het aantal uren licht per dag, wit kleuren.

Grootte
De Russische dwerg kan 8 centimeter lang worden en een gewicht bereiken van 45 tot 55 gram. Soms kunnen uitschieters 70 gram of meer wegen, maar dan hebben ze wel overgewicht.

Gezondheid
Hamsters hebben over het algemeen zelden last van virusziekten. Alleen natte staart kan soms voorkomen. Daarnaast hebben ze wat eigenlijk alle knaagdieren hebben, altijd doorgroeiende tanden. Afslijten is belangrijk dus let erop dat dit ook gebeurt, want anders is een dierenartsenbezoek onvermijdelijk. Ook parasieten kunnen bij alle dieren voorkomen.

Levensverwachting
Dwerghamsters worden gemiddeld hooguit twee jaar oud; in toenemende mate komen uitschieters voor die moeiteloos drie jaar worden.

–> terug naar Hamster Algemeen