Waarschuwing

Een bericht over gestolen dieren m.n. in de achterhoek.
Er zijn in Wilp ( bij Deventer) een koppeltje bennett’s wallaby’s gestolen in de nacht maandag op dinsdag. Hoogstwaarschijnlijk een willekeur van een paar dieren die in het binnenverblijf waren, en dus makkelijker te vangen. Dit is op te maken uit het feit dat hier een deur gesloten was die normaal gesproken altijd openstaat. Overige dieren waren de volgende morgen( gestrest)  op het land nog aanwezig. Gaas was doorgeknipt en aan de achterzijde van het perceel lopen sporen door struiken etc.,

Er zijn in de Achterhoek in de zelfde periode ook herten gestolen, hier liep nog een dier rond met een verdovingspijltje in het lijf.
Wees extra alert m.b.t. eigen dieren alsook hetgeen wordt aangeboden.

Ook in Enter zijn een paar maand geleden Bennett’s wallaby’s gestolen. waarschijnlijk ook verdoofd.