Konijn: Afstandsdieren

Introductie
Asiel
Konijnenopvang
Rusthuis of herberg
organisaties die zich met opvang bezig houden

Introductie
Er zijn verschillende redenen voor mensen om afstand te doen van een konijn. Zo kan een ziekenhuisopname, verhuizing naar een woning waar geen huisdieren mogen of allergie ervoor zorgen dat de situatie dusdanig verandert dat er geen andere keuze meer is. Soms is de reden vooraf te voorzien geweest. Denk hierbij aan een tekort aan tijd of geld, of een verlies van interesse. In dit geval is er dus van tevoren niet goed nagedacht over de komst en de gevolgen van het huisdiertje. Met andere woorden, het dier blijkt een ‘impulsaankoop’ te zijn. Voorkom dit leed voor zowel uzelf als het dier, door van tevoren goed na te gaan wat een konijn vraagt en of u het diertje wel de rest van zijn leven kunt bieden wat het nodig heeft.

Als het toch om de een of andere reden niet meer mogelijk is om de konijn te blijven verzorgen, dan zijn er een aantal mogelijkheden om de konijn via de officiële weg af te staan.
Een konijn kan worden afgestaan aan:
– Asiel
– Konijnenopvang
– Rusthuis of herberg
– Familie, vrienden, buren, enzovoorts

Asiel
Vaak hebben asielen die honden en katten opvangen ook de mogelijkheid tot het opvangen van kleine huisdieren. Veel geziene gasten zijn daar konijnen en cavia’s, maar soms ook fretten, ratten of andere kleine zoogdieren. Naast deze gemengde asiels zijn er ook asiels die zich speciaal richten op kleine huisdieren, of soms zelfs op slechts één of twee soorten kleine huisdieren.

De eigenaar ondertekent bij het doen van afstand een formulier. Het konijn wordt op die manier ‘eigendom’ van het asiel. Het asiel heeft daarna de mogelijkheid om een nieuwe eigenaar te zoeken voor het diertje. Veelal per twee tegelijk waarbij de dieren gecastreerd zijn.

Konijnenopvang
Konijnen kunnen ook worden gebracht naar een speciale konijnopvang of een knaagdierenopvang die daarnaast ook konijnen kan opnemen. Overal in Nederland zijn deze opvangen te vinden. Soms gratis, maar veelal tegen betaling, kan het konijn aan deze opvang worden gegeven. U zult dan een afstandsverklaring moeten tekenen om het konijn over te schrijven naar de opvang. De opvang wordt dan de nieuwe, officiële eigenaar.

Een konijnenopvang zal na opname het dier verzorgen en er alles aan doen om het bij een nieuwe eigenaar onder te brengen. Deze nieuwe eigenaar betaalt eveneens een bedrag wat moet bijdragen in de gemaakte onkosten. Veelal zijn er voor deze nieuwe eigenaren ook regels verbonden aan de aanschaf. Soms mag bijvoorbeeld niet worden gefokt met het konijn of het dier mag niet worden doorverkocht of anderszins afgestaan aan derden. Het konijn dient dan terug te gaan naar de opvang.

Rusthuis of herberg
In bepaalde rusthuizen en herbergen kunnen konijnen die worden afgestaan soms ook de rest van hun leven blijven. Gezonde dieren worden soms niet aangenomen, maar in andere gevallen zo spoedig mogelijk weer doorverkocht aan nieuwe eigenaren. Dieren die oud zijn, ziek of gehandicapt en daarmee dus geen kans maken op een nieuwe eigenaar, kunnen er de rest van hun leven blijven wonen. Soms kan de selectie welke dieren wel en welke niet worden opgevangen door deze rusthuizen en herbergen vrij streng zijn. Voor gezonde dieren geldt bijvoorbeeld bij bepaalde huizen dat ze alleen worden opgevangen in uiterste noodzaak. Ook bij herbergen en rusthuizen verloopt het afstaan van het konijn via de afstandsverklaringen. Soms is afstand doen gratis, vaak ook niet.

–> terug naar Konijnen