Konijn: Organisaties

Organisaties die te maken hebben met konijnen, in willekeurige volgorde:

 • BCND
 • Nederlandse Konijnen- Cavia’s, Knagersliefhebbers Bond en konijnenspeciaalclubs (per ras)
 • Konijnenbescherming
 • Stichting KonijnenBelangen
 • Asiels, opvangen en rusthuizen
 • Hotels en pensions
 • Stichting Landelijke Herplaatsing Gezelschapsdieren
 • Overige

BCND is de vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurgeneeswijzen voor Dieren.

De BCND fungeert als koepelvereniging voor beoefenaars van alle algemeen aanvaarde werkvormen van aanvullende en/of natuurlijke geneeswijzen voor dieren en is opgericht om de krachten te bundelen en een kwaliteitsnorm te kunnen stellen die HERKENBAAR en CONTROLEERBAAR is voor overheid, diereigenaar, en andere veterinaire disciplines in Nederland. Slechts therapeuten die een meerjarige opleiding hebben gevolgd met een bepaald aantal uren medisch, anatomie, fysiologie en pathologie worden toegelaten.

Binnen de koepelvereniging zijn er verschillende disciplines ondergebracht in zogenoemde afdelingen.
U kunt bij ons dan ook terecht wanneer u opzoek bent naar een van de volgende ondersteunende therapieën:

 • Natuurgeneeskunde,
 • Aromatherapie,
 • Fytotherapie (Kruiden),
 • Voeding,
 • Osteopathie,
 • Chiropractie,
 • Gedragstherapie,
 • Homeopathie,
 • Massage,
 • Bewegingstherapie,
 • TTEam,
 • Acupressuur,
 • En Bloesemtherapie.

Nederlandse Konijnen-, Cavia’s- en Knagersliefhebbers Bond (NKB)
De NKB bevordert de rassenteelt, de instandhouding van rassen en het fokken van nieuwe rassen. Ze richten zich hierin op konijnen, cavia’s en andere kleine knagers. Ze houden zich aan de standaard en deze wordt dan ook gebruikt bij de beoordeling van de dieren op de tentoonstellingen. Deze bond heeft samen met andere organisaties, bonden, speciaalclub per ras, verenigingen en clubs onder hun hoede. Tevens steunen ze tentoonstellingen, fokkersdagen, lezingen, cursussen, congressen en alles wat daarmee te maken heeft. Op de website www.nkb.nu is meer informatie te vinden over de knaagdieren en de NKB.

Konijnenbescherming
De konijnenbescherming is een organisatie die zich inzet voor konijnen die leven in een proefdierlaboratorium, in de bio-industrie en bij mensen in of bij het huis. Maar daarnaast vallen ook in het wild levende konijnen waarop wordt gejaagd onder hun bescherming. Bij deze organisatie kunnen mensen er terecht met vragen over onderwerpen als verzorging en ziekte, maar ook over juridische kwesties. Hun website is www.konijnenbescherming.nl

Stichting KonijnenBelangen
Omdat er volgens deze stichting veel konijnen door gebrek aan kennis onnodig ziek worden of sterven zetten zij zich in voor kennisvergroting en meer begrip voor het dier. Daarnaast willen ze ook het welzijn bevorderen. De kennis die zij vergaren en verspreiden gaat onder andere over algemene verzorging, maar ook medische- en gedragsaspecten vallen eronder. Naast de informatie die ze leveren aan huisdierbezitters en overheden zetten ze zich ook actief in voor de opvang van konijnen. Hun website is www.konijnenbelangen.nl

Asiels, opvangen en rusthuizen
Deze organisaties vangen konijnen op die niet meer bij hun bestaande eigenaar kunnen wonen. De konijnen worden ‘eigendom’ van het asiel of van de opvang door invulling van een formulier. Daarna kan worden begonnen met het zoeken naar een nieuwe eigenaar. In een rusthuis worden tevens zieke, gehandicapte of oude konijnen opgevangen die geen kans meer hebben op een nieuw thuis. Deze dieren kunnen de rest van hun leven in het rusthuis blijven wonen.

Hotels en pensions
Voor mensen die hun konijn in de vakantie niet onder kunnen brengen, zijn er ook pensions. In deze pensions worden knagers tegen betaling opgevangen en verzorgd totdat de eigenaar terug is. Op www.huisdierenopvang.nl vindt u een heleboel pensions voor honden, katten en kleine huisdieren verspreid over Nederland en België.

Stichting Landelijke Herplaatsing Gezelschapsdieren
Deze stichting, voorheen Christa Uitendaal Stichting, is opgezet in december 1998. In oktober 2003 hebben ze hun huidige naam gekregen. De doelstelling van de Stichting is het zorgen voor en ondersteunen van opvang en herplaatsing van dieren afkomstig van zieke of overleden mensen. Voor deze opvang wordt door de Stichting gebruik gemaakt van gastgezinnen. Op deze manier zorgen zij voor directe herplaatsing van verscheidene soorten huisdieren zonder dat hiervoor tussenkomst van een asiel nodig is. De dieren blijven dus zolang mogelijk in huiselijke kring.

De website van de stichting is te vinden op www.slhh.nl. Daarnaast hebben ze een website opgestart waarop de dieren te vinden zijn die herplaatst moeten worden, www.baasjegezocht.nl.

Overige

Tinley Gedragstherapie voor Dieren
Tinley Gedragstherapie voor Dieren biedt huisdiereigenaren al ruim 15 jaar professionele hulp bij probleemgedrag van hond, kat, konijn, paard en papegaai. De bijna 30 aangesloten, gediplomeerde en ervaren gedragstherapeuten bevinden zich verspreid over het land en worden vergoed door dierverzekeraars. Tinley Gedragstherapie voor Dieren biedt naast hulp ook voorlichting en gratis adviezen over veel voorkomende gedragsproblemen via lezingen, folders en websites. Daarnaast schrijven de gedragsdeskundigen van Tinley ook regelmatig artikelen over diergedrag. www.tinleygedragstherapie.nl