Waarschuwing: uitbraak nieuw type VHS bij konijnen in Nederland: nu een epidemie

Uitbraak nieuw type VHS/RHD bij konijnen in Nederland: een update.

Het ‘nieuwe’ dodelijke konijnen virus waarover nu eindelijk de media massaal berichten is exact hetzelfde virus waar we op de PVH website al in december 2015 al melding van maakten: RHD type 2, nu vaak genoemd RHDV2.

Niet tegen RHD2 gevaccineerde konijnen die met dit virus in contact komen sterven acuut zonder verschijnselen of binnen enkele dagen na wat vage klachten aan het Viraal Hemorhagisch Syndroom (VHD) of in het engels: Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD.

Daarbij treden in het hele lichaam bloedingen op die tot de dood leiden.

De voorspelde epidemie, die toen werd voorspeld kwam inderdaad op gang in het voorjaar en nu heeft de zieke zich verspreid over het hele land, zowel bij wilde konijnen als huisdierkonijnen.

Omdat dit virustype tot voor kort vrijwel alleen in Zuid Europa voorkwam was het niet opgenomen in de in Nederland beschikbare en geregistreerde vaccins. Daarin zitten ook nu nog alleen de tot voor kort in Nederland voorkomende virussen: Myxomatose en RHD 1 type 1.

De laatste gegevens wijzen er op dat het type RHD 1 is verdrongen door RHD type 2.  Het gangbare vaccin tegen Myxomatose en RHD beschermt niet tegen RHD2

Door inspanning van de apotheek van de Faculteit Diergeneeskunde hebben via die apotheek alle dierenartsen in ons land al sinds januari kunnen beschikken een geïmporteerd veilige en goed werkzaam vaccin tegen RHD type 2: Cunipravac RHD variant. Dit vaccin beschermt alleen tegen RHD 2 en kan tegelijk met het vaccin tegen Myxomatose en RHD 1 veilig worden toegediend.

Dit is het enige vaccin dat nu in ons land legaal vertrekt mag worden.

De vaccins zijn zonder uitzondering slechts leverbaar in flacons voor groepen konijnen, hetgeen het lastig maakt om individuele konijnen betaalbaar te kunnen vaccineren. De meeste dierenartsen organiseren daarom groepsentingen.

Gewaarschuwd wordt tegen niet of niet goed werkende vaccins die buiten de faculteit om worden aangeboden met misleidende teksten.

Met name dient hierbij genoemd worden het geregeld gebruikte vaccin ‘Cunivac’.

Dat geeft geen tot zeer onvolledige bescherming tegen RHD 2, waarbij een geïnfecteerd konijn toch ziek wordt en het virus kan blijven verspreiden.

De afgelopen maanden zijn vele konijnen, en daarbij vooral de konijnen in asielen, konijnenopvangen en herplaatsingscentra gevaccineerd en beschermd tegen RHD 2.

Maar veel dierenartsen wisten de weg naar de apotheek van de Faculteit Diergeneeskunde niet te vinden en ook veel konijnenhouders zagen vooralsnog het nut niet in van deze extra vaccinatie.

Daardoor verloopt de verspreiding van RHD2 nu epidemisch en sinds de media er uiteindelijk massaal volop aandacht aan geven is er opeens een dermate grote vraag naar het vaccin dat er een tekort aan is.

Voor mensen die nu hun konijn(en) alsnog willen laten vaccineren en waarbij dat op korte termijn niet lukt zijn er hygiënemaatregelen te treffen die de kans op besmetting verkleinen.

Deze maatregelen zijn, met andere nuttige informatie over de ziekte te vinden op de betrouwbare website:

http://www.diergeneeskunde.nl/nieuws/2016/06/17/sterfte-onder-konijnen-door-vhd/

Bij alle commotie rond RHD-2 moet echter niet worden vergeten, dat de virusziekte waaraan nog steeds de vele konijnen sterven in ons land nog altijd Myxomatose is. Daar werkt het Nederlandse vaccin dat al jaren in gebruik is uitstekend tegen, en daar moet ook zeker mee worden ge(her)vaccineerd. Het kan tegelijk met het RHD-2 vaccin gegeven worden.