Waarschuwing: uitbraak nieuw type VHS bij konijnen in Nederland

Uitbraak nieuw type VHS/RHD bij konijnen in Nederland: een update.

Het is zeker dat inderdaad het RHD virus- type 2 de oorzaak is geweest van sterfte onder zowel wilde als gehouden konijnen in ons land aan het Viraal Hemorragisch Syndroom VHS, of, Engelstalig: RHD

Omdat dit virustype tot voor kort vrijwel alleen in Zuid Europa voorkwam was het niet opgenomen in de in Nederland beschikbare en geregistreerde vaccins. Daarin zitten alleen de tot voor kort in Nederland voorkomende virussen: Myxomatose en RHD 1 type 1.

Door inspanning van de apotheek van de Faculteit Diergeneeskunde hebben via die apotheek alle dierenartsen in ons land kunnen beschikken over geïmporteerde veilige en goed werkzame vaccins tegen RHD type 2.

Daardoor zijn de afgelopen maanden vele konijnen, en daarbij vooral de konijnen in asielen, konijnenopvangen en herplaatsingscentra gevaccineerd en beschermd tegen RHD 2.

De vaccins waren zonder uitzondering slechts leverbaar in flacons voor groepen konijnen, hetgeen het lastig maakte om individuele konijnen betaalbaar te kunnen vaccineren.

Dankzij deze vaccinaties en overige preventieve maatregelen is een massale epidemie tot nu toe uitgebleven.

Verwacht wordt dat uiterlijk in april een vaccin beschikbaar komt dat verpakt is voor gebruik bij individuele konijnen.

Tot dan zijn de eerder genoemde ‘groeps’vaccins nog steeds beschikbaar via de apotheek diergeneeskunde.

Gewaarschuwd wordt tegen niet of niet goed werkende vaccins die buiten de faculteit om worden aangeboden met misleidende teksten.

Met name dient hierbij genoemd worden het geregeld gebruikte vaccin ‘Cunivac’.

Dat geeft geen tot zeer onvolledige bescherming tegen RHD 2, waarbij een geïnfecteerd konijn toch ziek wordt en het virus kan blijven verspreiden.

Bij alle commotie rond RHD-2 moet echter niet worden vergeten, dat de virusziekten waaraan nog steeds de meeste konijnen sterven in ons land nog altijd Myxomatose en RHD type 1 zijn. Daar werkt het Nederlandse vaccin dat al jaren in gebruik is uitstekend tegen, en daar moet ook zeker mee worden ge(her)vaccineerd. Het kan samen met alle RHD-2 vaccins gegeven worden.

Zie voor meer informatie en vooral overige preventieve maatregelen tegen RHD 2
http://www.diergeneeskunde.nl/nieuws/2015/12/08/sterfte-onder-konijnen-door-vhd/

09-03-2016