Konijn: Wetgeving

  • Konijnen in huurwoningen
  • Een hok in de tuin
  • De Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren
  • Het besluit Scheiden van Dieren

Konijnen in huurwoningen
Vaak staat er in een huurovereenkomst of u huisdieren mag houden, of dat u het moet vragen. Soms staat er zelfs in dat huisdieren verboden zijn. Als u in een van deze twee laatste gevallen toch, zonder vragen, een konijn in huis neemt bent, bent u in overtreding. Het kan ook zijn dat er niets staat in de overeenkomst. In dit geval kunt u aannemen dat het mag zolang het diertje geen overlast veroorzaakt bij medebewoners.

Indien het gevraagd moet worden, is het verstandig dit ook altijd vooraf te doen. Vaak zal het hygiënisch houden van een paar konijnen worden gedoogd, maar het kan ook zijn dat een verhuurder een goede reden heeft geen huisdieren in de huurwoning te willen. Staat het in het contact dan kunt u weinig anders doen dan het te accepteren. Ga dit altijd na vóórdat u een konijn in huis neemt, of vóórdat u verhuist naar een (andere) huurwoning. Dit voorkomt problemen.

Een hok in de tuin
Als u de konijn te allen tijde buiten wilt laten leven in een permanente buitenren, dan moet dit aan gemeentelijke bepalingen voldoen. Dit heeft te maken met de bouwverordeningen van de gemeente, en daarom kan het dus ook per gemeente verschillen. Een tijdelijke, verplaatsbare ren voor bijvoorbeeld alleen de zomer valt hier niet onder. Het is immers geen ‘bouwwerk’.

De Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren
De GWWD is een nationale wet waarin welzijnsbepalingen voor gehouden dieren zijn opgenomen. De centrale waarden zijn:

  • De eigenwaarde van dieren (en dus niet de waarde die het dier heeft voor de mens aan de hand van het ‘nut’ wat het dier heeft)
  • Het nee-tenzij principe (handelingen zijn verboden tenzij in de wet staat dat het is toegestaan)

Één hoofdstuk is volledig gewijd aan de zorg voor het welzijn van het dier.

In de GWWD staan algemene regels die gelden voor alle dieren. Daarin staat onder andere dat het verboden is een dier onnodig pijn te doen of zijn gezondheid of welzijn aan te tasten. Ook mag een dier geen verzorging worden onthouden en mogen ze niet worden gebruikt als prijs, beloning of gift. Tevens mogen ingrepen niet worden uitgevoerd, tenzij in de wet een uitzondering wordt gemaakt. Ook zijn er regels te vinden over huisvesting, slachten, vervoeren enzovoorts.

Waar de doorsnee knaagdierhouder mee te maken krijgt zijn voornamelijk de regels over huisvesting, welzijn en verzorging die hierboven zijn genoemd. Daarnaast moet bijvoorbeeld de huisvesting bij veel dieren voldoen aan bepaalde maten, materiaaleisen, voer en drinkvoorziening, verlichting en ventilatie en dergelijke. Bij kleine zoogdiertjes voldoen de meeste in de handel verkrijgbare kooien hier aan.

Het besluit Scheiden van Dieren
In dit besluit is aangegeven op welke leeftijd een jong dier van een ouderdier mag worden gescheiden. Dit is dus van toepassing als u zelf een jong dier uit een nestje haalt, maar ook als u zelf besluit te gaan fokken en de diertjes door te verkopen. Voor konijnen geldt een leeftijd van 6 weken (moeder van het nest, jongen zijn dan nog bijelkeaar). Eerder weghalen dan de gegeven leeftijd heeft nadelige gevolgen voor het welzijn en is daarmee verboden. Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit adviseert een minimale leeftijd van verkoop vanaf  7 weken oud.

–> terug naar Konijnen