Muis: Afstandsdieren

  • Asiel
  • Muizen- of knaagdierenopvang

Er zijn verschillende redenen voor mensen om afstand te doen van een muis. Zo kan een ziekenhuisopname, verhuizing naar een woning waar geen huisdieren mogen of allergie ervoor zorgen dat de situatie dusdanig verandert dat er geen andere keuze meer is. Vaak is het een reden die vooraf te voorzien was geweest. Denk hierbij aan een tekort aan tijd of geld, of een verlies van interesse. In dit geval is er dus van tevoren niet goed nagedacht over de komst en de gevolgen van het huisdiertje. Met andere woorden, het dier blijkt een ‘impulsaankoop’ te zijn. Voorkom dit leed voor zowel uzelf als het dier, door van tevoren goed na te gaan wat een muis vraagt en of u het diertje wel de rest van zijn leven kunt bieden wat het nodig heeft. Daarnaast kan ook ongewenste of ongecontroleerde voortplanting van muizen ervoor zorgen dat er teveel diertjes komen om ze zelf nog te kunnen verzorgen.
Als het om de een of andere reden niet meer mogelijk is om de muis te blijven verzorgen, dan zijn er een aantal mogelijkheden om de muis af te staan.
Allereerst kan het huisdiertje worden overgedragen aan familie, vrienden, kennissen of bijvoorbeeld een kinderboerderij. U weet dan waar de muis naartoe gaat en wat zijn toekomst is. Dit weet u ook als de muis afkomstig is van een fokker en hij daar naar terug gebracht kan worden.
Een andere optie is de muis via de officiële weg af te staan aan een instantie. Een muis kan worden afgestaan aan asiel of een muizen- of knaagdierenopvang. Kijk hiervoor bij organisaties.

Asiel
Vaak, maar zeker niet altijd, hebben asielen die honden en katten opvangen ook de mogelijkheid tot het opvangen van kleine huisdieren. Veel geziene gasten zijn daar konijnen en cavia’s, maar soms ook andere kleine zoogdieren zoals muizen. Naast deze gemengde asiels zijn er ook asiels die zich speciaal richten op kleine huisdieren, of soms zelfs op slechts één of twee soorten kleine huisdieren.
De eigenaar ondertekent bij het doen van afstand een formulier. De muis wordt op die manier ‘eigendom’ van het asiel. Het asiel heeft daarna de mogelijkheid om een nieuwe eigenaar te zoeken voor het diertje.

Muizen- of knaagdierenopvang
Muizen kunnen ook worden gebracht naar een speciale muisopvang of een knaagdierenopvang. Een muizenopvang richt zich alleen op muizen, in een knaagdierenopvang worden meerdere soorten knaagdieren opgenomen.
Overal in Nederland zijn deze opvangen te vinden. Soms gratis, maar veelal tegen betaling, kan de muis aan deze opvang worden gegeven. U zult dan een afstandsverklaring moeten tekenen om de muis over te schrijven naar de opvang. De opvang wordt dan de nieuwe, officiële eigenaar.
Een muizen- of knaagdierenopvang zal na opname het dier verzorgen en er alles aan doen om het bij een nieuwe eigenaar onder te brengen. Deze nieuwe eigenaar betaalt eveneens een bedrag wat moet bijdragen in de gemaakte onkosten. Soms zijn er voor deze nieuwe eigenaren ook regels verbonden aan de aanschaf. Soms mag bijvoorbeeld niet worden gefokt met de muis of het dier mag niet worden doorverkocht of anderszins afgestaan aan derden. De muis dient dan terug te gaan naar de opvang.

–> terug naar Muizen