Houden en behouden

Dierhouderij en soortenbehoud

Over de gehele wereld komen honderden, zo niet, duizenden diersoorten in de knel omdat hun leefgebieden worden verwoest omwille van de economische belangen van de mens. Een deel van die soorten wordt door gespecialiseerde liefhebbers gehouden. Steeds meer liefhebbers zijn zich ervan bewust dat zij de sleutel in handen hebben voor de overleving van hun soorten. We zien dan ook een toenemend aantal projecten waarin dierhouders en natuurbeschermers samenwerken om de biodiversiteit op onze planeet te behouden.

In de onderstaande documenten wordt in het kort informatie gegeven over een aantal projecten waarin houders van bijzondere diersoorten actief betrokken zijn bij het behoud van bedreigde diersoorten.