LNV verspreidde Fake News, juni 2019

Op 16 november 2016 dienden bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het CBb) de drie beroepszaken die PVH aanspande tegen de Minister van LNV (toen nog EZ). Ter zitting gingen de vertegenwoordigers van de minister volledig voor schut. Ze werden op  alle punten in de hoek gezet en volledig in het ongelijk gesteld, het was voor het ministerie een gênante vertoning.

Blijkbaar hebben de beide ambtenaren dat héél anders ervaren. We moeten aannemen dat ze met een bloedstollend overwinningsverhaal op het ministerie zijn teruggekomen want nog voor de rechter uitspraak kon doen, werd in januari 2017 alweer de volgende lijst van te verbieden soorten op internet gepubliceerd. Die lijst moest op 1 juli 2017 van kracht worden. Zover kwam het niet, op 28 maart 2017 deed de rechter uitspraak en verwees de hele systematiek naar de prullenbak.

Zo gretig als ze voor de muziek uit liepen en zich gedroegen alsof de invoering van de Positieflijst een gelopen race was, zo laks en lam bleken diezelfde ambtenaren in het uitdragen van het ‘slechte nieuws’ van 28 maart. Méér dan een jaar later stond de lijst van per 1 juli 2017 te verbieden soorten nog steeds op de websites van de overheid. Burgers die meenden de informatie van de overheid te kunnen vertrouwen, kwamen bedrogen uit. Het gaat niet alleen om dierhouders, ook docenten van dieropleidingen en handhavers (opsporingsambtenaren) gingen met de foute informatie op stap.

De klacht:
Na de zoveelste melding van een handhaver met een fout zoekbeeld, heeft PVH op 24 augustus 2018 een klacht ingediend bij de minister.  Daarna werden we verrast. De toenmalige Projectleider Positieflijsten had de oplossing gevonden: onze klacht voldeed niet aan de wettelijke eisen en zou daarom niet als klacht worden behandeld. Pas op 7 november kwam de brief van de minister met de uitleg: we hadden in onze klacht niet aangemeld welke ambtenaar of afdeling in de fout was gegaan, daarom dus. Tja ……

BoerenslimheidDe reactie van PVH en Jammer dan:
Ach, het is natuurlijk een missertje van zo’n ambtenaar. En we zullen waarschijnlijk nooit weten of het ging om domheid (wist hij veel) of om slechtheid (een leugentje om bestwil moet toch kunnen). Wat we wel weten is dat het allemaal extra gedoe oplevert. Niet alleen voor PVH. In een WOB-verzoek hebben we alle management-info opgevraagd die betrekking heeft op het publiceren en daarna niet verwijderen van dit Fake News. We gaan dus maar op zoek naar de dader(s). Verder hebben we uiteraard tegen dit besluit bezwaar aangetekend. Op 1 februari 2019, meer dan vijf maanden na het indienen van de klacht, kregen we bericht dat onze klacht toch in behandeling zou worden genomen.

Afhandeling van de klacht en Geen gehoor:
Bij de afhandeling van de klacht werd PVH in het gelijk gesteld. Ja, er werd door het ministerie Fake News verspreid, en ja, onze klacht had dus gewoon in behandeling moeten worden genomen. Over het feit dat de gewraakte links nog twee maanden na aanmelding in de lucht bleven, stelt de commissie dat dit soort traagheid de overheid eigen is, daar is niks aan te doen.  Belangrijker, er werden op geen enkele wijze conclusies verbonden aan de bevindingen van de Klachtencommissie. Vandaar dat we op 24 april 2019 de Minister een voorzetje hebben gestuurd met wat aanvullende overwegingen. Nadat de Minister hierop geen enkele reactie op gaf, hebben we ons een maand later, op 26 mei 2019, tot de Vaste Kamercommissie LNV gewend in de hoop dat er politieke partijen zijn die bereid zijn in te grijpen.

Een overweging:
We beseffen ten volle dat het leed en de schade die onze sector worden aangedaan door een falend overheidsapparaat in het niet vallen bij het grote leed en de maatschappelijke schade die elders werden toegebracht. Er lijkt geen einde te komen aan de reeks van treurige voorbeelden van ambtelijk falen die de pers halen. 

Een zaak zoals hier aan de orde is, waarbij de overheid telkens weer door de bestuursrechter tot de orde wordt geroepen, maakt het misschien gemakkelijker om de pijnlijke thema’s betreffende moraliteit en kundigheid van onze ambtenaren bespreekbaar te maken. 

In de loop der jaren kwam in onze sector een hele reeks bevel-is-bevel-ambtenaren voorbij: “De Kamer heeft het besloten, dus we gaan het doen. Het staat in het regeerakkoord, dus het moet. Niet eerlijk? Een vergissing? Feitelijk onjuist? In strijd met de wet? Allemaal niks mee te maken !!!

Stuk voor stuk waren ze bereid de burger te vermalen om het vermeende gelijk van de staat te dienen en hun carrière veilig te stellen. Waar hebben we dit toch eerder gezien?

Namens het bestuur PVH, Ir. Ed.J.Gubbels, Secretaris.

Via de onderstaande links kunt u de correspondentie met de Minister over dit thema inzien.

De klacht:
2018-08-25 Begeleidende mail aan Schouten
2018-08-24 Klacht LNV foute voorlichting
2018-08-25 Schermafdruk RVO Positieflijst+niet+aangewezen+diersoorten
2018-08-25 Schermafdruk RVO Positieflijst+niet+aangewezen+diersoorten

Boerenslimheid:
2018-08-31 mail Afwijzing formele klacht
2018-09-14 Reactie PVH op de afwijzing
2018-11-07 Schouten, formele afwijzing


De reactie van PVH
:
2018-11-22 1. Begeleidende mail aan Schouten
2018-11-22 2. Uw antwoord op onze klacht over foute voorlichting door u
2018-11-22 3. Wob-verzoek nav onjuiste info
2018-11-22 4. Uw toelichting nav uw foute voorlichting

Jammer dan:
2018-12-19 Lieke Hendrix nav ons bezwaar van 2018-11-22
2019-01-14 mail aan Lieke Hendrix
2019-01-14 Antwoord aan Lieke Hendrix
2019-02-01 Planning klachtenbehandeling

Afhandeling van de klacht:
2019-02-13 Verslag hoorzitting Fake news
2019-03-05 Reactie op het verslag van 13 febr
2019-03-14 Afhandeling klacht Fake news
2019-04-25 Begeleidende mail aan Schouten
2019-04-24 Reactie op Klachtafhandeling

Geen gehoor:
2019-05-26 Mail aan Vaste Cie LNV
2019-06-05 brief Tweede Kamer inzake klacht