Home

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) wil, o.a. door  voorlichting, het welzijn van gehouden dieren bevorderen.


INVALLEN BIJ CATTERIES: 

Er vinden massaal invallen plaats bij catteries om te controleren of deze bedrijfsmatig zijn. Advies is: lees verder


Met uitspraak rechter inzake Positieflijst voor zoogdieren 2015 ook de Positieflijst voor zoogdieren 2017 van de baan

Op 1 februari 2015 heeft de Staatssecretaris een positieflijst voor zoogdieren gepubliceerd waarmee 19 diersoorten (blafherten (Muntjaks) en spiesherten (Mazama’s)) werden verboden. Op 31 januari 2017 heeft de Staatssecretaris bekend gemaakt de lijst van 19 verboden zoogdiersoorten te willen vervangen door een lijst van 153 zoogdiersoorten die verboden moeten worden per 1 juli 2017 (Voorgenomen Besluit . Beide lijsten zijn met dezelfde beoordelingsmethodiek opgesteld. lees verder 


Rechter zet streep door huisdierenlijst

Vandaag heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het CBb) het beroep van de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit tegen de positieflijst gegrond verklaard. Daarmee heeft het College een streep gehaald door de Positieflijst voor zoogdieren 2015 en door de Positieflijst voor zoogdieren 2017, die deze zomer in werking zou treden. Een einde aan de Positieflijst is goed nieuws voor het dierwelzijn. Zoals uit de cijfers van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming al bleek, werden met beide positieflijsten alleen diersoorten verboden die vrijwel geen welzijnsproblemen kennen en succesvol gehouden worden door gespecialiseerde dierhouders. Een verbod zou deze houders hebben verplicht om dierkoppels te scheiden waarmee het welzijn sterk in gedrang zou zijn gekomen. lees verder

UPDATE:        ”      Agenda            01-04-2017
      ”      Papegaaien     02-01-2017  Katten in het nieuws   16-04-2017
Honden in het nieuws  23-02-2017