Home

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) wil, o.a. door  voorlichting, het welzijn van gehouden dieren bevorderen.

Web gr stokstaart SOPVH2

 

Nieuws Positieflijst    17-11-2016
Woensdag 16 november 2016 vond in Den Haag de rechtszitting bij Het CBb plaats naar aanleiding van onze beroepsprocedures. Het betrof de plaatsing van de Muntjaks en de Mazama’s op tabel 3 (het houderijverbod), de weigering van EZ om de Grootoorspringmuis op te nemen op de Positieflijst (een nog niet in Nederland gehouden soort, bewijslast bij de burger) en de weigering om houderijvoorschriften vast te stellen voor ‘huiskamerkonijnen’ (te verplaatsen van tabel 1 naar tabel 2). Lees hier de eerste conclusies van onze juriste, mr. Erna Philippi-Gho.

Nieuws Positieflijst         update 30-09-2016

Steun de actie tegen de Unielijst van invasieve exoten! 

Collective of Animal & Plant Stakeholders

Petitie tegen de Europese lijst Invasieve Exoten    verboden soorten

Agenda update 3 november 2016
                                (cursussen, lezingen, symposia en tentoonstelling)

Melden zieke of dode amfibieën: Herkenningskaart ziekten amfibieën

Eekhoorns: Dode eekhoorns door Toxoplasmose

Konijnen: Waarschuwing: uitbraak nieuw type VHS bij konijnen in Nederland: nu een epidemie    update 18-08-2016

– illegale hondenhandel

 PVH standpunt vroegcastratie bij kittens

 Katten in het nieuws:  Dierenasiels Amsterdam en Den Haag waarschuwen voor kattenziekte

Gebruikte logo 2-1