Home

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) wil, o.a. door  voorlichting, het welzijn van gehouden dieren bevorderen.

Web gr stokstaart SOPVH2

24 september 2016, Reptielenhuis de Aarde, Breda 
Belangrijke bijeenkomst voor liefhebbers van amfibieën en reptielen !!!
lees meer

Steun de actie tegen de Unielijst van invasieve exoten! 
                                Collective of Animal & Plant Stakeholders

Petitie tegen de Europese lijst Invasieve Exoten

2016-08-26 poster 1 Unionlist

verboden soorten

Zwerfkatten, een probleem.
Onlangs bracht de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) een advies uit aan de staatssecretaris waarin oplossingen worden aangedragen voor de overlast (en het gevaar voor de volksgezondheid) van zwerfkatten. Het rapport Vat op de Zwerfkat  geeft weliswaar verstrekkende, maar geenszins onredelijke aanbevelingen om de populatie van verwilderde katten in Nederland in te dammen. Voor de kattenhouders zou dit tot een aanzienlijke beperking van hun vrijheden betekenen. In de de verkorte zienswijze kunt u de hoofdlijnen van deze voorstellen nalezen.  lees verder

Agenda update 14 september 2016
                                (cursussen, lezingen, symposia en tentoonstelling)

Symposium waar wij vertegenwoordigd worden door mr. mw. Erna Philippi
                                Voor honden- en kattenmensen: toekomstige wetgeving

Melden zieke of dode amfibieën: Herkenningskaart ziekten amfibieën

Eekhoorns: Dode eekhoorns door Toxoplasmose

Konijnen: Waarschuwing: uitbraak nieuw type VHS bij konijnen in Nederland: nu een epidemie    update 18-08-2016

– illegale hondenhandel

 PVH standpunt vroegcastratie bij kittens

 Katten in het nieuws:  Centrale kattendatabank dankzij samenwerking van Brussels, Vlaams en Waals gewest  

Gebruikte logo 2-1