Schildpadden

pseudomys_scripta

Wie raakt er niet vertederd bij het zien van een jonge land- of waterschildpad in de winkel of op een verkoopwebsite? Men is dan gauw geneigd zo’n klein diertje aan te schaffen. Er komt echter wel wat kijken bij de goede verzorging van schildpadden. Ook hier geldt “bezint eer gij begint”, want veel schildpadden worden groot in volwassen staat en leven bij goede verzorging heel lang. Waar gaat het om?

platysternon_megacephalum_AL118
Platysternon megacephalum (Foto: Henk Zwartepoorte(

Huisvesting

Allereerst om goede huisvesting. Schildpadden los laten lopen in huis of tuin is af te raden. Een waterschildpad hoort in een passend aquarium en een landschildpad in een terrarium of beschut perk buiten. In beide behoort een plek waar de dieren zich kunnen opwarmen. Bij een aquarium voor waterschildpadden zal dat vaak onder een lamp zijn, voor landschildpadden voldoet een lamp of, liever nog, rechtstreekse zonneschijn. Zorg wel voor een koelere plek zodat de dieren indien gewenst kunnen schuilen. Verder moet de huisvesting veilig zijn, dat wil zeggen dat de schildpad niet kan ontsnappen. Bij waterschildpadden is verder de waterkwaliteit van groot belang. Vuil water kan leiden tot allerlei ziekten en ontstekingen. Een aquariumpomp is hierbij noodzakelijk. Landschildpadden kunnen ’s zomers bij goed weer in een beschut buitenperk. Het is daarbij belangrijk om de dieren de mogelijkheid te geven zich op te warmen of de koude te ontlopen in een kastje.

Leefklimaat

Verder is het van belang het leefklimaat van het dier te beheersen. Denk hierbij aan het geven van de mogelijkheid aan het dier om een plek met een optimale temperatuur te zoeken of zich in te graven. Bij veel soorten wordt de voortplanting gestimuleerd door het nabootsen van een seizoenscyclus. Bij schildpadden uit subtropische streken volstaat een winterse afkoeling. Die kan worden bereikt door het tijdelijk de lamp(en) in het terrarium korter te laten branden of uit te doen. Sommige schildpadden kunnen in winterslaap worden gebracht in een koele ruimte.

Voeding

Voeding is een derde uiterst belangrijk element bij het verantwoord houden van schildpadden. Ga hiervoor na wat het menu van de schildpad in de natuur is. Is het een planten- of vleeseter? Van groot belang is variatie. Door gevarieerde voeding kunnen tekorten in vitaminen en mineralen vaak voorkomen worden. Planteneters eten vaak vele soorten grassen, paardebloembladeren en bloemen, kruiden, groenten, fruit en soms ook hooi. De vleeseters, vaak waterschildpadden, houden van de variatie in vis, garnalen, slakken, runderhart, schaaldieren, magere tartaar, insecten, enz. Ook is het mogelijk vitaminen en mineralen aan de voeding toe te voegen. Kalk, van groot belang voor de groei en onderhoud van het schild en het skelet, kan gemakkelijk worden gegeven door de dieren altijd de beschikking te geven over gekookte schalen van kippeneieren of sepia.

Meer informatie

Het voorgaande is een heel algemene inleiding. Het verdient sterk aanbeveling aan de hand van de soort schildpad na te gaan waar het dier leeft, in welk klimaat en wat het voedingspatroon in de natuur is. Het is aan te raden om je voor de aanschaf degelijk te informeren.
Op deze site geven wij bij een aantal soorten de houdbaarheidsrichtlijnen aan. Informatie kan ook gewonnen worden door het bestuderen van boeken en andere internetsites zoals www.trionyx.nl. Door lid te worden van een op schildpadden gerichte vereniging, zoals de Nederlandse Schildpadden Vereniging, kan je informatie uitwisselen met andere schildpadhouders.

Bron
Jan Boonstra en Rein Wiarda (Nederlandse Schildpadden Vereniging)

testudo_hermanni

Soorten

Herkenningskaart Zoetwaterschildpadden Ravon