Slangen

acrantophis_dummerili_Rdamzoo068

Wie overweegt slangen te houden, zal het vooral van goede informatie moeten hebben. En de beste informatie is te verkrijgen van ervaren liefhebbers, verenigingen en een aantal websites. Hieronder geven we de belangrijkste aanwijzingen en tips, gebaseerd op de website van Lacerta. De belangrijkste adviezen geven we maar meteen: bezint eer ge begint en begin vooral niet te snel. Dit bespaart teleurstelling, geld en dierenleed! En: bedenk tevoren wie de slang gaat verzorgen als u op vakantie gaat.

Weerstand bij huisgenoten

Wie met slangen wil beginnen, doet er goed aan dit eerst met de andere huisbewoners te bespreken. Velen hebben namelijk een weerstand tegen slangen. Deze weerstand is soms terecht, maar berust ook vaak op onwetendheid. Maak duidelijk, dat het niet om gifslangen of reuzenslangen gaat (hierop wordt teruggekomen bij het aspect “Geschikte slangen”), vooral deze roepen veel weerstand op. Ga eventueel samen kijken bij iemand, die slangen houdt, zodat je beiden weet waarover je praat. Ook bestaat er bij sommige mensen weerstand tegen muizen en ratten, die door de meeste slangen worden opgegeten. Het eetgedrag van slangen is geen smakelijk gezicht. Is de weerstand niet te overwinnen, dan kan dat conflicten veroorzaken.

Onderhoud en schoonmaak

Een terrarium moet regelmatig worden schoongemaakt. Voor vele slangen zal het terrarium eenvoudig zijn ingericht, dus zonder planten of andere zaken. Dit komt voornamelijk door de heersende opvatting, dat hygiëne bij slangen erg belangrijk is en het terrarium dus goed te reinigen moet zijn. Concreet betekent dit dagelijks water verversen, regelmatig sproeien, ontlasting en urine direct verwijderen, één keer per acht weken bodembedekking vervangen en het terrarium goed reinigen (één keer per zes maanden ontsmetten met desinfectans). Eens per veertien dagen voeren van de slangen (natuurlijk afhankelijk van leeftijd en soort slangen). Heeft men daarnaast een eigen muizen- en/of rattenkweek, dan geldt ook hier, dat goed verzorgde en gevoerde dieren een must zijn. Ook bij deze dieren dagelijks water verversen en minimaal één keer per week schoonmaken en één keer per drie maanden desinfecteren. Per slang worden gemiddeld tien muizen gehouden, dat wil zeggen om te kweken en te voeren. Hoe meer slangen men heeft, hoe lager dit gemiddelde aantal zal worden. Wie geen voedseldieren wil geven, kiest slangen die bijvoorbeeld vis eten.

liasis_boa_RdamZoo051

Benodigde ruimte

Een gemiddeld slangenterrarium is al gauw 40 x 40 x 80 cm (l x b x h). Hou rekening met de plaats van het terrarium, want die kan van invloed zijn op de terrariumtemperatuur. De plaatsing van de voedseldierenkweek is vooral belangrijk in verband met de geur die een dergelijke kweek met zich mee brengt.

Geschikte slangen

Gif- en reuzenslangen zijn om zeer uiteenlopende redenen ongeschikt voor de beginner. ‘Beginnersslangen’ zijn dieren die relatief eenvoudig te verzorgen zijn en redelijk gemakkelijk te hanteren zijn. De beginner kan daardoor zonder problemen ervaren, wat nu eigenlijk een slang is en hoe deze zich gedraagt. Enkele soorten die hiervoor in aanmerking komen zijn: Thamnophis-soorten (kousenbandslangen) en Elaphe guttata of Elaphe obsoleta quadrivittata (beide rattenslangen).

Terrariumcondities en -verzorging

Ieder slangenterrarium moet aan enkele standaarduitgangspunten voldoen:
– voldoende ruimte voor de desbetreffende slang,
– minimaal moet er één warmtebron (grondverwarming of spotlamp) aanwezig zijn,
– het terrarium moet ontsnappingsvrij zijn (muizen en ratten moeten niet door de ventilatieroosters kunnen knagen),
– het moet goed te reinigen zijn.

Voor de doe-het-zelver is een terrarium goed te maken. Een voorbeeld zien en enige creativiteit is meestal voldoende om zelf een goed terrarium te maken. Thamnophis-soorten kunnen heel goed in een terrarium van 40 x 40 x 80 cm (l x b x h). Ze hebben een groot waterbassin nodig, van minstens 30 x 30 cm en zullen hier veel gebruik van maken. Het zijn viseters, die er vrij eenvoudig aan wennen om filet te eten. Gedurende enkele maanden moeten deze dieren in winterrust worden gehouden bij een temperatuur van circa 7 graden Celsius. Dit kan het beste in het groentevak van de koelkast. Hiervoor kan men het beste de mannen en vrouwen afzonderen van elkaar (bijvoorbeeld in diepvriesbakjes – denk om voldoende zuurstoftoevoer!).
Rattenslangen vereisen een groter terrarium (Elaphe guttata kan ook in het boven omschreven terrarium) bijvoorbeeld 100 x 60 x 100 cm (l x b x h). Ze eten muizen en de volwassen Elaphe obsoleta quadrivitatta is zelfs in staat een volwassen rat te verorberen. Ook deze dieren moeten in winterrust gaan op de boven beschreven wijze (denk er aan, dat de bodembedekking niet vochtig mag zijn). De warmtebron kan voor beide soorten bestaan uit een grondverwarming van 20 Watt die door een thermostaat voor een plaatselijke temperatuur van 29 graden Celsius zorgt, en een spotlamp van 60 W die een voor de slangen bereikbare plaats verwarmt tot zo’n 34 graden Celsius. De verwarming kan aan gedurende twaalf uur per dag. De schuilplaats kan een stuk hout of een omgekeerde bloempot zijn, waarbij in het laatste geval het gat in de bodem van de pot als toegang dient.

Aanschaf slangen

Neem bij de aanschaf van een slang een ervaren slangenliefhebber mee. Hij of zij zal namelijk de dieren op hun uiterlijke gezondheid moeten beoordelen. Koop geen wildvang- maar jonge nakweekdieren die al zelfstandig eten, maar nog niet volwassen zijn. Jonge dieren laten zich gemakkelijker hanteren, zodat iedereen (ook de slang en de huisgenoten) relatief snel aan elkaar kan wennen. Vraag voor de koop aan ervaren slangenliefhebbers naar een goed adres. Vaak is de aanschaf van een zieke slang een ramp voor de beginner. Dit eindigt in vele gevallen met de dood van het dier.

Financiële consequenties

Slangen houden is geen goedkope hobby. Naast de aanschaf en het voer is het van groot belang lid te worden van een vereniging. We zetten de kosten globaal op een rij:
– aanschaf terrarium en inrichting € 200,-
– aanschaf twee slangen € 100,-
– verenigingen € 100,-
– stroomkosten één terrarium per jaar € 110,-
– voedseldierenkweek per jaar € 80,-

Soms is het mogelijk om een gebruikt terrarium aan te schaffen. Dat kan de kosten flink drukken. Naast deze kosten bestaat de kans dat de dieren ziek worden en dat er hulp van een dierenarts moet worden ingeroepen en medicijnen moeten worden aangeschaft.

Bron
Deze internetbijdrage is gebaseerd op een artikel van Frank Migchelbrink in het blad van Lacerta-werkgroep Zwolle en is bewerkt en met toestemming overgenomen van de website van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde ‘Lacerta’ (www.lacerta.nl).

Soorten